Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności Konkursowe

Z radością ogłaszamy nabór na edycję 3_2021, w której doktoranci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie
udziału w konferencji online, wydania publikacji, refundację kosztów korekty językowej artykułów, a także
o dofinansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w 3 edycji konkursu na rok 2021 będzie trwał
od 10.06.2021 do 24.06.2021 do godziny 15:00. W tej edycji można składać wnioski na projekty realizowane
w okresie od 01.07.2021 – 30.09.2021, w następujących kategoriach:
- udział w konferencji online (dofinansowanie opłaty konferencyjnej),
- wydanie publikacji,
- refundacja kosztów korekty językowej artykułów,
- wyjazd krajowy w celu czynnego udziału w konferencji naukowej,
- wyjazd zagraniczny w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.


Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zasadami rozliczenia, które są dostępne na stronach:

Regulamin

Zasady rozliczania

Od tej (trzeciej) edycji obowiązywać będzie uaktualniony regulamin Konkursu o Dofinansowanie Działalności Doktorantów.
Każdy wniosek należy złożyć poprzez uzupełnienie formularza MS Forms. 

Zawarte w formularzu klauzule informacyjne (informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, informacja w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, a także oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka) wraz z poprawkami
do nowego Regulaminu wciąż są tłumaczone na język angielski. Z tego względu zachęcamy wszystkich anglojęzycznych doktorantów
do zgłaszania pytań do Przewodniczącej Komisji Urszuli Maliny.

Każdy wniosek musi zawierać akceptację promotora, która powinna być wyrażona mailowo.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przewodniczącą Komisji Konkursowej Urszulą Maliną (konkurs.tduj@uj.edu.pl​).