Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności Konkursowe

W związku z wprowadzonymi przez JM Rektora ograniczeniami dotyczącymi organizacji wydarzeń na UJ oraz wstrzymaniem wyjazdów zagranicznych i krajowych, Rada zawiesiła dofinansowanie wyjazdów krajowych, wyjazdów zagranicznych i organizacji konferencji naukowych w bieżącej edycji Konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów.

Nabór na dofinansowanie ww. kategorii zostanie wznowiony, kiedy minie sytuacja zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na wyjątkową sytuację, nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w edycji 3_2020 jest przedłużony i będzie trwał od 19 maja do 19 czerwca 2020 roku.
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie elektronicznie, poprzez formularz
 
Wnioski oraz Regulamin są dostępne na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/regulamin_konkursu
 
Wytyczne formalne dotyczące składania wniosku online:
1) Na wniosku nie muszą znajdować się podpisy doktoranta ani promotora (lub innej uprawnionej osoby).
2) Wniosek musi być złożony poprzez formularz z konta doktoranta w domenie uj.edu.pl. 
3) Jako załącznik do wniosku musi zostać dołączony e-mail od promotora lub innej osoby uprawnionej, wysłany z adresu w domenie uj.edu.pl lub innego uniwersyteckiego, popierający wniosek.
4) W przypadku recenzji będącej załącznikiem do wniosku o publikację – prosimy o załączenie podpisanego przez recenzenta skanu lub tekstu recenzji w pliku .doc lub .pdf wraz z mailem wysłanym przez recenzenta z domeny uj.edu.pl (lub innej uniwersyteckiej) potwierdzającym treść recenzji.
 
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Przewodniczącą Komisji pod adresem mailowym: joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl