Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności Konkursowe

Konkurs TD UJ

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie. Aktualnie możliwe jest złożenie wniosku na wydarzenia, które będą miały miejsce od 1.04.-31.12.2024.

Link do naboru: MS Forms

 

 

Konkursy dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich, organizowane w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”)

 

 

Finansowanie można uzyskać w ramach czterech modułów:

Visibility & Mobility Module – czynny udział w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie, krótkie pobyty badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie oraz opłaty open access

Skills Development & Engagement Module – udział w szkoleniach dotyczących m.in. podnoszenia kompetencji metodologicznych, związanych z aktywnością pozabadawczą czy popularyzatorską

Research Support Module – materiały zużywalne, odczynniki, książki, środki trwałe, usługi obce (w tym korekta czy tłumaczenie publikacji), umowy cywilno-prawne

Excellence Module – nagroda za osiągnięcia publikacyjne

 

Składanie wniosków

Wnioski należy składać poprzez stronę internetową Strefa ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat modułów Visibility & Mobility, Skills Development & Engagement oraz Nagród Excellence znajdziecie na stronach Szkół Doktorskich:

 

Szczegółowe informacje na temat Research Support Module znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego reguluje Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku.