Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała nr 1/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie: zawieszenia niektórych kategorii dofinansowania w IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Uchwała nr 2/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie: ustanowienia drugiej nadzwyczajnej edycji Konkursu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ
pdf
Uchwała nr 3/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 4/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Anny Citkowskiej - Kimli, prof. UJ, na stanowisko kierownika studiów doktoranckich w zakresie nauki o polityce i administracji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 5/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego na kierownika Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 6/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Radosława Rybkowskiego, prof. UJ – na kierownika Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture, and Society in the Contemporary World na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 7/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ, na kierownika niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
pdf
Uchwała nr 8/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 9/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 10/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 11/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: przyznania miejsc w Domu Doktoranta w II turze
pdf
Uchwała nr 12/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 2020 - 2022
pdf
Uchwała nr 13/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020 - 2022
pdf
Uchwała nr 14/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej w kadencji 2020 – 2022.
pdf
Uchwała nr 15/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rektorskim Zespole ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ w kadencji 2020 – 2022.
pdf
Uchwała nr 16/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Kwietniaka prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
pdf
Uchwała nr 17/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Romualda Polczyka na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym
pdf
Uchwała nr 18/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Anny Wiśniewskiej-Becker na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
pdf
Uchwała nr 19/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 20/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Orientalistyki
pdf
Uchwała nr 21/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Filozofii
pdf
Uchwała nr 22/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
pdf
Uchwała nr 23/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Prawa i Administracji
pdf
Uchwała nr 24/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów i II nadzwyczajnej edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
pdf
Uchwała nr 25/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Kultury
pdf
Uchwała nr 26/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego