Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

About us

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Council resolution

Download files
pdf
Uchwała nr 1/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie: zawieszenia niektórych kategorii dofinansowania w IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Uchwała nr 2/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie: ustanowienia drugiej nadzwyczajnej edycji Konkursu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ
pdf
Uchwała nr 3/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 4/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Anny Citkowskiej - Kimli, prof. UJ, na stanowisko kierownika studiów doktoranckich w zakresie nauki o polityce i administracji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 5/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego na kierownika Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 6/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Radosława Rybkowskiego, prof. UJ – na kierownika Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture, and Society in the Contemporary World na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 7/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ, na kierownika niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji
pdf
Uchwała nr 8/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 9/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 10/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 11/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: przyznania miejsc w Domu Doktoranta w II turze
pdf
Uchwała nr 12/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 2020 - 2022
pdf
Uchwała nr 13/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020 - 2022
pdf
Uchwała nr 14/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej w kadencji 2020 – 2022.
pdf
Uchwała nr 15/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rektorskim Zespole ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ w kadencji 2020 – 2022.
pdf
Uchwała nr 16/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Kwietniaka prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
pdf
Uchwała nr 17/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Romualda Polczyka na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym
pdf
Uchwała nr 18/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Anny Wiśniewskiej-Becker na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
pdf
Uchwała nr 19/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Uchwała nr 20/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Orientalistyki
pdf
Uchwała nr 21/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Filozofii
pdf
Uchwała nr 22/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
pdf
Uchwała nr 23/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Prawa i Administracji
pdf
Uchwała nr 24/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów i II nadzwyczajnej edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów
pdf
Uchwała nr 25/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Kultury
pdf
Uchwała nr 26/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego
pdf
Uchwała nr 27/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
pdf
Uchwała nr 28/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Michała Gradzińskiego, prof. UJ, na kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Geologicznych
pdf
Uchwała nr 29/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Jolanty Jaworek na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu
pdf
Uchwała nr 30/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Kingi Sałat na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym
pdf
Uchwała nr 31/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Radkiewicz na kierownika studiów doktoranckich w dziedzinie nauki humanistyczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
pdf
Uchwała nr 32/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Ewy Wszendybył-Skulskiej, prof. UJ, na kierownika studiów w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
pdf
Uchwała nr 33/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Tomasza Macha na kierownika studiów doktoranckich w języku polskim na Wydziale Lekarskim
pdf
Uchwała nr 34/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Krzysztofa Gila, prof. UJ, na kierownika anglojęzycznych studiów doktoranckich International PhD Studies in Medical Sciences na Wydziale Lekarskim
pdf
Uchwała nr 35/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Rafała Olszaneckiego na pełnomocnika kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed na Wydziale Lekarskim
pdf
Uchwała nr 36/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Siekluckiego na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
pdf
Uchwała nr 37/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Jerzego Kruka na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
pdf
Uchwała nr 38/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.)
pdf
Uchwała nr 39/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2022
pdf
Uchwała nr 40/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Uchwała nr 41/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Anny Sajdak - Burskiej, prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym
pdf
Uchwała nr 42/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Marka Bindera, prof UJ, na kierownika studiów doktoranckich International PhD Programme in Cognitive Neuroscience (CogNeS) na Wydziale Filozoficznym
pdf
Uchwała nr 43/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Bogusława Kołodzieja na kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Geologicznych
pdf
Uchwała nr 44/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
pdf
Uchwała nr 45/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Historycznego
pdf
Uchwała nr 46/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Historii
pdf
Uchwała nr 47/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Konkursowej
pdf
Uchwała nr 48/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Antydyskryminacyjnej