Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

GRANTS

Web Content Display Web Content Display

Wyniki III edycji 2024 r. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Wyniki III edycji 2024 r. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

W III edycji 2024 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów, złożono 74 wnioski, spośród których 62 wnioski rozpatrzono pozytywnie, a 12 odrzucono. Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 121 295 zł.

Nabór wniosków zakończony został 1 czerwca 2024 roku.

Przypominamy, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczenia, dostępnym pod adresem: https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie. Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl.

Mając na uwadze ograniczenia budżetowe Towarzystwa Doktorantów UJ w roku 2024, przy jednoczesnej chęci zachowania możliwości finansowej przeprowadzenia IV edycji Konkursu w roku bieżącym, na podstawie par. 11 pkt. 5. Regulaminu Konkursu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ, wszystkim kategoriom konkursu w III edycji obniżono wysokość maksymalnego dofinansowania o 45% względem wartości, o którą można maksymalnie wnioskować. Uchwalony przed III edycją nowy regulamin konkursu zwiększył elastyczność przyznawania dofinansowania dzięki wyższym progom w wielu kategoriach, dzięki czemu - pomimo nałożenia powyższego ograniczenia - przyznane kwoty na dofinansowanie publikacji oraz wyjazdów zagranicznych są wyższe, niż gdyby nadal obowiązywał "stary" regulamin. Nieco mniejsze kwoty otrzymali natomiast wnioskujący o dofinansowanie do wyjazdów krajowych i korekty językowej, jednak nie są to sumy znacząco niższe niż wnioskowane (w wartościach bezwzględnych) oraz w zestawieniu z możliwościami "starego regulaminu".

Towarzystwo Doktorantów UJ nieustannie zamierza wspierać działalność naukową doktorantów i dokłada wszelkich starań, aby mogło odbywać się to na jak największą skalę. Wierzymy, że dofinansowanie wniosków doktorantów w III edycji w zakresie między 55 a 100% wartości wnioskowanych będzie odebrane jako wyraz chęci udostępnienia jak największej ilości środków w sposób uczciwy i transparentny oraz umożliwi zrealizowanie planów działalności naukowej. Dokładamy (i będziemy dokładać) wszelkich starań, aby wysokość otrzymanego przez wnioskodawcę dofinansowania była jak najbliższa kwocie przez niego oczekiwanej.
 

Download files
pdf
Wyniki III edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów 2024