Czasopismo jest indeksowane przez:

1. Index Copernicus International

http://www.indexcopernicus.com/

Nauki Humanistyczne: ICV 2015 - 56,21

Nauki Społeczne: ICV 2015 - 53,39

Nauki Ścisłe: ICV 2015 - 54,75

2. e-Publikacje Nauki Polskiej

http://www.epnp.pl/

3. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/

4. Polish Scientific Journals Database

http://psjd.icm.edu.pl/psjd/browse/articles-psjd.action

5. Google Scholar

http://scholar.google.pl/

6. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CeON

http://repozytorium.ceon.pl/

7. Polska baza cytowań POL-index

http://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp 

8. Portal naukowy Academic Journals

http://academic-journals.eu/pl 

 

 

 

Zeszyty Naukowe TD UJ znajdują się na liście B czasopism punktowanych:

http://www.nauka.gov.pl

Nauki Humanistyczne - 5 punktów

Nauki Społeczne - 5 punktów

Nauki Ścisłe - 1 punkt