Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Konkurs o Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ, organizowany przez Towarzystwo Doktorantów UJ w ramach przyznanego przez Władze Uczelni budżetu, stanowi jedną z istotnych form wspierania członków TDUJ.

W ramach Konkursu dofinansowana może być działalność doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmująca:
-wyjazd krajowy celem udziału w konferencji,
-wyjazd zagraniczny celem udziału w konferencji,
-organizację konferencji,
-wydanie publikacji,
-refundację kosztów korekty językowej artykułów.

Poniższe terminy naboru wniosków mogą ulec zmianie i będą każdorazowo ogłaszane.

I Edycja

Projekty realizowane od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. 

Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 18 listopada do 6 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników ok. 20 grudnia 2019 r.

II Edycja

Projekty realizowane od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 24 lutego do 13 marca 2020 r.

Ogłoszenie wyników ok. 24 marca 2020 r.

III Edycja

Projekty realizowane od 1 lipca do 30 września 2020 r. 

Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 18 maja do 5 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie wyników ok. 25 czerwca 2019 r.

IV Edycja

Projekty realizowane od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

Trwanie naboru i rejestracji wniosków od 31 sierpnia do 14 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników ok. 28 września 2019 r.