Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ

Konkurs o Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ, organizowany przez Towarzystwo Doktorantów UJ w ramach przyznanego przez Władze Uczelni budżetu, stanowi jedną z istotnych form wspierania członków TDUJ.
W ramach Konkursu dofinansowana może być działalność doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego obejmująca:
wyjazd krajowy celem udziału w konferencji,
wyjazd zagraniczny celem udziału w konferencji,
organizację konferencji,
wydanie publikacji,
refundację kosztów korekty językowej artykułów
zakup literatury naukowej
 
Zgodnie z nowym regulaminem Konkursu nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Projekty można również zgłaszać z większym niż dotychczas wyprzedzeniem. Konkurs nadal dzieli się na cztery edycje:

I Edycja

Projekty realizowane od 1 stycznia danego roku. Nabór wniosków trwa do 1 grudnia poprzedniego roku. Ogłoszenie wyników do końca grudnia.

II Edycja

Projekty realizowane po 1 kwietnia danego roku. Nabór wniosków trwa do 1 marca danego roku. Ogłoszenie wyników do końca marca.

III Edycja

Projekty realizowane po 1 lipca danego roku. Nabór wniosków trwa do 1 czerwca danego roku. Ogłoszenie wyników do końca czerwca.

IV Edycja

Projekty realizowane od 1 października do końca roku. Nabór wniosków trwa do 1 września danego roku.Ogłoszenie wyników do końca września.

Link do naboru:

Link do naboru wniosków: MS Forms