Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja Antydyskryminacyjna

Opis działalności

Komisja Antydyskryminacyjna realizuje swoje cele poprzez:

  • inicjowanie i organizowanie spotkań naukowych,
  • wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją, mobbingiem i molestowaniem,
  • organizację warsztatów, webinariów i konferencji,
  • zabieganie o poszanowanie cech różnicujących poszczególne osoby i grupy społeczne, które są lub mogą być niesłusznie wystawione na dyskryminacje oraz akty przemocy,
  • zwiększanie świadomości na temat dyskryminacji i problemów z nią związanych,
  • wspieranie środowiska akademickiego,
  • zainicjowanie dyskursu, będącego odpowiedzią na społeczne nierówności,
  • upowszechnianie wiedzy związanej z Akademickim Kodeksem Wartości Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • wspieranie aktywności, które są podejmowane w celu popularyzacji i ewaluacji praw oraz procedur antydyskryminacyjnych,
  • tworzenie atmosfery wzajemnego poszanowania i zaufania.

Skład

Wakat - Przewodniczący Komisji

Wakat - Wiceprzewodniczący Komisji

Katarzyna Baliga-Nicholson

Katarzyna Doroszewska

Kamil Gibas

Olga O'Toole

Joanna Świt

Michalina Tańska

Marta Warszyńska

Kontakt

E-mail: bogna.halska-pionka@doctoral.uj.edu.pl

Jeżeli chcesz dołączyć do Komisji, skontaktuj się z Bogną Halską-Pionką [ bogna.halska-pionka@doctoral.uj.edu.pl ].