Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja ds. Szkoleń

Zadania

 • Komisja ds. szkoleń zajmuje się organizacją warsztatów rozwijających umiejętności miękkie i twarde;
  zakres tematyczny kursów obejmuje m.in. wystąpienia publiczne, pozyskiwanie środków na badania
  naukowe, obsługę programów komputerowych niezbędnych do analizy danych, aktywizujące metody
  nauczania etc. Szczególny nacisk kładziemy na wspieranie holistycznego rozwoju doktorantów, co ma
  swoje odbicie w tematyce kursów. Są one bowiem dobierane w taki sposób, ażeby wzbogacić
  warsztat pracy badawczej i dydaktycznej młodych naukowców. Do celów szkoleń należy także zaliczyć
  zwiększanie kompetencji w dziedzinach do tej pory zaniedbywanych oraz pozyskiwanie nienabytych
  dotąd umiejętności.

Skład

 • Aleksandra Różańska - Przewodnicząca Komisji
 • Anna Michalik

Kontakt

E-mail: tduj.szkolenia@gmail.com

Jeżeli chcesz dołączyć do Komisji, skontaktuj się z Aleksandrą Różańską aleksandra.rozanska@doctoral.uj.edu.pl