Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorancka Komisja Stypendialna

Kompetencje

  • stypendia rektorskie
  • stypendia dla osób z niepełnosprawnością
  • stypendia socjalne
  • zapomogi

Skład

  • Agnieszka Ścibior - Przewodnicząca Komisji
  • Karol Capała
  • Katarzyna Doroszewska-Chyrowicz
  • Wiktor Eźlakowski
  • Monika Machowska
  • Michał Olechowski - Przedstawiciel Administracji UJ

Kontakt

E-mail: agnieszka.scibior@doctoral.uj.edu.pl