Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały Zarządu TD UJ

Uchwała nr 1/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania mgr Małgorzaty Śliż na funkcję Pełnomocnika TD UJ do spraw wyborów

Uchwała nr 2/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: ustanowienia i powołania Pełnomocnika TD UJ do spraw szkół doktorskich

Uchwała nr 3/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania mgr Dominiki Fortuny na funkcję Pełnomocnika TD UJ do spraw rozwoju

Uchwała nr 4/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania mgra Grzegorza Smułka na funkcję Pełnomocnika TD UJ do spraw współpracy międzynarodowej

Uchwała nr 5/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dra hab. Mateusza Antoniuka na funkcję kierownika programu doktorskiego literaturoznawstwo w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ 

Uchwała nr 6/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów w Radzie JCJ

Uchwała nr 7/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 8/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 9/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 11/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 12/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 13/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 13a/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie: akceptacji regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ

Uchwała nr 14/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 15/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 16/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 17/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 18/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 19/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 20/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 21/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 22/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia kandydatury przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 23/2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatur przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 24_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 25_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatur przedstawicielek Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 26_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatur przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 27_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 28_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatur przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 29_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 30_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 31_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatur przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 32_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatur przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 33_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 34_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 35_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 36_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 37_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawicielki Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 38_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 39_2022 Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia kandydatury przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwały Rady TD UJ

Uchwała nr 1/2023 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 1/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznie 2022 roku w sprawie: wyboru Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 2/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersyetetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: wyboru Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 3/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersyetetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: wyboru Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 4/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersyetetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: wyboru Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 5/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersyetetu Jagiellońskiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Uchwała nr 6/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania Grzegorza Smułka na przedstawiciela doktorantów w Radzie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

Uchwała nr 7/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie: powołania Anny Wojciechowskiej na przedstawiciela doktorantów do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym UJ

Uchwała nr 8/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie: powołanie Roksany Zdunek na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

Uchwała nr 9/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania Zespołu do spraw zmiany Regulaminu TD UJ

Uchwała nr 10/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie: powołania mgr Aleksandry Wójcik na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ

Uchwała nr 11/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie: przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2022

Uchwała nr 12/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2022 roku w sprawie: nazwy i skrótu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 13/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 lutego 2022 roku w sprawie: powołania mgra Kamila Hylewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Prawnej

Uchwała nr 14/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie: powołania mgra Marcina Sendery na przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Uchwała nr 15/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji II edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 16/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. Marii Słomczyńskiej na kontynuację pełnienia funkcji kierownika studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 17/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie: powołania mgra Mikołaja Dunikowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej

Uchwała nr 18/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady TD UJ z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużonego dla TD UJ”

Uchwała nr 18a/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużonego dla TD UJ”

Uchwała nr 19/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia odwołań od wyników specyfikacji II edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 20/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji specjalnej edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 21/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia odwołania od wyników specyfikacji specjalnej edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 21a/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia Zasad przyznawania doktorantom miejsc w Domu Doktoranta (bez CM)

Uchwała nr 22/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany na stanowisku Wiceprezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 23/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany na stanowisku Sekretarza Zarządu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 24/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia odwołania od wyników specyfikacji specjalnej edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 25/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji III edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 26/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie: wyboru mgra Macieja Wcisło na przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ w Senacie UJ

Uchwała nr 27/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie: wyboru mgra Marcina Sendery na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej

Uchwała nr 28/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 lipca 2022 roku w sprawie: zaakceptowania wyników I tury przyznań miejsc w Domu Doktoranta na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 29/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia odwołań od wyników specyfikacji III edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 30/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie: zaakceptowania wyników II tury przyznań miejsc w Domu Doktoranta na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 31/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 września 2022 roku w sprawie: zaakceptowania wyników III tury przyznań miejsc w Domu Doktoranta na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 32_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 września 2022 roku w sprawie wyboru Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 33_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zmiany na stanowisku Sekretarza Zarządu Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 34_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania mgr Kingi Krukowskiej na funkcję Przewodniczącej Komisji Kultury Towarzystwa Doktorantów UJ

Uchwała nr 35_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wyboru mgr Dominiki Michalik na stanowisko Radnej Towarzystwa Doktorantów UJ w ramach procedury kooptacji

Uchwała nr 36_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury dra hab. Szymona Wicharego, prof. UJ na funkcję kierownika studiów doktoranckich

Uchwała nr 37/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury dra hab. Dominika Siekluckiego, prof. UJ na funkcję kierownika studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie nauki o polityce i administracji

Uchwała nr 38/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury prof. dra hab. Tadeusza Palecznego na pełnienie funkcji kierownika Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uchwała nr 39/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury dra hab. Radosława Rybkowskiego, prof. UJ na funkcję kierownika Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture, and Society in the Contemporary World na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 40/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. Ewy Wszendobył-Skulskiej, prof. UJ na funkcję kierownika studiów doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uchwała nr 41/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 42/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 października 2022 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania

Uchwała nr 43/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wyboru mgr Jolanty Bujas-Poniatowskiej na przedstawicielkę doktorantów w Radzie Instytutu Muzykologii

Uchwała nr 44/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wyboru mgra Krystiana Piotrowskiego na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Filologii Angielskiej

Uchwała nr 45/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wyboru mgr Małgorzaty Fijał na przedstawicielkę doktorantów w Radzie Instytutu Europeistyki

Uchwała nr 46/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 października 2022 roku w sprawie: wyboru mgr Heleny Bieniek i mgr Justyny Brączyk na przedstawicielki doktorantów w Radzie Instytutu Psychologii

Uchwała nr 47/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 października 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia odwołań od wyników specyfikacji IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Uchwała nr 48/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury dra hab. Szymona Godlewskiego, prof. UJ na funkcję kierownika studiów doktoranckich z fizyki prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 49/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. Joanny Raczkowskiej, prof. UJ na funkcję kierownika studiów doktoranckich z biofizyki prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 50/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury dra hab. Jerzego Krzesińskiego, prof. UJ na funkcję kierownika studiów doktoranckich z astronomii prowadzonych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 51/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie: powołania mgra Mateusza Kucaba na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Badań i Opinii Doktorantów

Uchwała nr 52_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 października 2022 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej

Uchwała nr 53_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Konkursowej

Uchwała nr 54_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej

Uchwała nr 55_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania mgr Anny Wójtowicz na funkcję Przewodniczącej Komisji Stypendialnej

Uchwała nr 56_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 października 2022 roku w sprawie wyboru mgra Macieja Mozolewskiego na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Informatyki Stosowanej

Uchwała nr 57/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 października 2022 roku w sprawie: wyboru mgr Moniki Bolińskiej na przedstawicielkę doktorantów w Radzie Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uchwała nr 58_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 listopada 2022 roku w sprawie wyboru mgra Jana Germana na przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Filologii Klasycznej

Uchwała nr 59_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 60_2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego

Uchwała nr 62/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Konkursu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Dofinansowanie Zakupu Literatury Naukowej

Uchwała nr 63/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 64/2022 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Prezesa TD UJ 2022

Uchwała nr 1/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie: zawieszenia niektórych kategorii dofinansowania w IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego


Uchwała nr 2/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie: ustanowienia drugiej nadzwyczajnej edycji Konkursu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ


Uchwała nr 3/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 4/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Anny Citkowskiej - Kimli, prof. UJ, na stanowisko kierownika studiów doktoranckich w zakresie nauki o polityce i administracji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych


Uchwała nr 5/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego na kierownika Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych


Uchwała nr 6/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Radosława Rybkowskiego, prof. UJ – na kierownika Interdisciplinary PhD Programme: Politics, Culture, and Society in the Contemporary World na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych


Uchwała nr 7/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Wojciecha Cyrula, prof. UJ, na kierownika niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji


Uchwała nr 8/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 9/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 10/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 11/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: przyznania miejsc w Domu Doktoranta w II turze


Uchwała nr 12/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania na kadencję 2020 - 2022

Uchwała nr 13/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju na kadencję 2020 - 2022


Uchwała nr 14/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej w kadencji 2020 – 2022.


Uchwała nr 15/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Rektorskim Zespole ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ w kadencji 2020 – 2022.


Uchwała nr 16/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Kwietniaka prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki


Uchwała nr 17/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Romualda Polczyka na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym


Uchwała nr 18/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Anny Wiśniewskiej-Becker na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii


Uchwała nr 19/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021


Uchwała nr 20/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Orientalistyki


Uchwała nr 21/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Filozofii


Uchwała nr 22/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej


Uchwała nr 23/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Prawa i Administracji


Uchwała nr 24/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji IV edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów i II nadzwyczajnej edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów


Uchwała nr 25/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Kultury


Uchwała nr 26/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego


Uchwała nr 27/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej


Uchwała nr 28/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Michała Gradzińskiego, prof. UJ, na kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Geologicznych


Uchwała nr 29/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Jolanty Jaworek na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Uchwała nr 30/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Kingi Sałat na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym


Uchwała nr 31/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Radkiewicz na kierownika studiów doktoranckich w dziedzinie nauki humanistyczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej


Uchwała nr 32/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Ewy Wszendybył-Skulskiej, prof. UJ, na kierownika studiów w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej


Uchwała nr 33/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Tomasza Macha na kierownika studiów doktoranckich w języku polskim na Wydziale Lekarskim


Uchwała nr 34/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Krzysztofa Gila, prof. UJ, na kierownika anglojęzycznych studiów doktoranckich International PhD Studies in Medical Sciences na Wydziale Lekarskim


Uchwała nr 35/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Rafała Olszaneckiego na pełnomocnika kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed na Wydziale Lekarskim


Uchwała nr 36/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Dominika Siekluckiego na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych


Uchwała nr 37/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury prof. dr. hab. Jerzego Kruka na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii


Uchwała nr 38/IX/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 3/IX/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów do doktoranckich komisji stypendialnych w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.)


Uchwała nr 39/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2022


Uchwała nr 40/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego


Uchwała nr 41/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr hab. Anny Sajdak - Burskiej, prof. UJ na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym


Uchwała nr 42/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Marka Bindera, prof UJ, na kierownika studiów doktoranckich International PhD Programme in Cognitive Neuroscience (CogNeS) na Wydziale Filozoficznym


Uchwała nr 43/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: uzgodnienia kandydatury dr. hab. Bogusława Kołodzieja na kierownika studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Geologicznych


Uchwała nr 44/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego


Uchwała nr 45/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Historycznego


Uchwała nr 46/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Historii


Uchwała nr 47/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Konkursowej


Uchwała nr 48/X/2020 Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: powołania Przewodniczącej Komisji Antydyskryminacyjnej