Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oświadczenie w sprawie nienawistnych wypowiedzi wobec osób LGBTQ+

Oświadczenie w sprawie nienawistnych wypowiedzi wobec osób LGBTQ+

Zasada niedyskryminacji – obejmująca zarówno zakaz dyskryminacji, zasadę równości jak i obowiązek równego traktowania, stanowi podstawę wspólnoty akademickiej i fundamentalną wartość Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgadzamy się, że za ideą „Plus ratio quam vis”, dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego, stoi przekonanie, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się nienawiści i obojętności jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Kraków, 17 czerwca 2020 r.

 

Oświadczenie

w sprawie nienawistnych wypowiedzi wobec osób LGBTQ+

 

Zasada niedyskryminacji – obejmująca zarówno zakaz dyskryminacji, zasadę równości jak i obowiązek równego traktowania, stanowi podstawę wspólnoty akademickiej i fundamentalną wartość Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgadzamy się, że za ideą „Plus ratio quam vis”, dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego, stoi przekonanie, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się nienawiści i obojętności jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Stereotypy, powielane i potęgowane, niejednokrotnie w formie wypowiedzi noszących znamiona mowy wykluczenia i pogardy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, znajdują odzwierciedlenie nie tylko w społecznych nastrojach, ale w realnym ograniczaniu i naruszaniu praw osób niehetero- i niecisnormatywnych.

W naszej społeczności nie ma miejsca na rozbudzenie, rozpowszechnianie lub usprawiedliwianie dyskryminacji i przemocy wobec konkretnych osób, grup osób czy  przedstawicieli mniejszości. Nie będzie również przyzwolenia na hejt i mowę nienawiści wobec osób LGBTQ+.

To nie są tylko deklaracje. W naszych strukturach działa Komisja Antydyskrymincyjna - kontaktujcie się z nami, jeśli potrzebujecie pomocy lub chcecie pomóc innym. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wsparciem służą również Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, mgr Katarzyna Jurzak, oraz cały Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania. Nie obawiajcie się zgłaszać do nich przypadków dyskryminacji.

Jeśli obecne wydarzenia negatywnie wpływają na Wasze zdrowie psychiczne i samopoczucie, pamiętajcie o SOWA, Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji UJ. Pracujący w nim specjaliści dyżurują obecnie online i są do Waszej dyspozycji.

Pamiętajcie – nie jesteście sami.  

 

Paweł Kupis, Prezes TDUJ

Joanna Świt, Wiceprezes TDUJ

Stanisław Szufa, Wiceprezes TDUJ

Katarzyna Doroszewska, Radna TDUJ

Urszula Malina, Radna TDUJ

Anna Michalik, Radna TDUJ

Aleksandra Różańska, Radna TDUJ

Agnieszka Ścibior, Radna TDUJ

Pliki do pobrania
pdf
Oświadczenie w sprawie nienawistnych wypowiedzi wobec osób LGBTQ+
pdf
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu “Stanowiska Towarzystwa Doktorantów wobec nietolerancyjnej retoryki”