Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownicy studiów doktoranckich

1) Kierownik stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich:

- dr hab. Wojciech Cyrul

- tel. 012-663-19-64

- e-mail: cyrulwojciech@hotmail.com

 

2)    Obsługa toku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich:

- mgr Anna Dragan,

- nr tel.: 12 663 1957,

- e-mail: anna.1.dragan@uj.edu.pl.


3) Pomoc materialna dla doktorantów:

- mgr Stanisław Regiec

- tel. 012-663-15-58

- e-mail: stanislaw.regiec@uj.edu.pl

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Jacek Nowak

- Instytut Socjologii UJ

- e-mail: jacek.nowak@uj.edu.pl

 

2)  Obsługa toku studiów doktoranckich:

- Sabina Hałucha,

- nr tel.: 12 663 1477 lub 12 663 1152,

- e-mail: filozof@adm.uj.edu.pl, sabina.halucha@uj.edu.pl 
 

Obsługa toku studiów w poszczególnych instytutach:
 

- Instytut Psychologii: 

- Małgorzata Wojciechowska, nr tel.: 12 634 1315, e-mail:

gosia.wojciechowska@uj.edu.pl,
 

- Instytut Pedagogiki: 

- Jadwiga Sulikowska, nr tel: 12 622 3939, e-mail: jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl,
 

- Instytut Filozofii: 

- Jolanta Stankiewicz, nr tel.: 12 663 1738, e-mail: jolanta.nogiec@uj.edu.pl,
 

- Instytut Religioznawstwa: 

- Barbara Pigłowska, nr tel.: 12 663 1778, e-mail: b.piglowska@iphils.uj.edu.pl,
 

- Instytut Socjologii: 

- Urszula Sarwa, nr tel.: 12 663 1737, e-mail: u.sarwa@uj.edu.pl.
 

3) Pomoc materialna dla doktorantów:

- mgr Danuta Klepacz

- tel. 012-663-18-81

- e-mail: d.klepacz@iphils.uj.edu.pl

1)    Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Wojciech Mruk,

- Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej,

- e-mail: wojciech.mruk@uj.edu.pl.


2) Obsługa toku studiów doktoranckich:

- mgr Katarzyna Polak

- tel. 012-663-11-57

- e-mail: katarzyna.polak@uj.edu.pl


3) Pomoc materialna dla doktorantów:

- mgr Małgorzata Kozak

- tel. 012-663-11-56

- e-mail: malgorzata.kozak@uj.edu.pl

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- Dr hab. Krzysztof Bielawski,

- Katedra Filologii Greckiej,

- nr tel.: 12 664 7622,

- e-mail:. krzysztof.bielawski@uj.edu.pl.


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Magdalena Rogóż-Kotowska

- tel. 012-663-11-86

- e-mail: magdalena.rogoz@uj.edu.pl, studia.doktoranckie@filg.uj.edu.pl


3) Przewody doktorskie:

mgr Ewa Mika, w zastępstwie mgr Anna Lembas,
 
e-mail: filolog@adm.uj.edu.pl, a.lembas@uj.edu.pl,

Dyscyplina: kulturoznawstwo

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr hab. Ryszard Nycz

- tel. 012-663-18-19

- e-mail: ryszard.nycz@uj.edu.pl
 

Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo

2) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr hab. Grzegorz Niziołek,

- e-mail: grzegorz.niziolek@uj.edu.pl.
 

3) Obsługa toku studiów doktoranckich:

-lic. Mikołaj Sokołowski

-tel. 012 663 14 03

- e-mail: mikolaj2.sokolowski@uj.edu.pl

 

5) Pomoc materialna dla doktorantów:

- mgr Elżbieta Barczyńska

- tel. 012-663-14-92

- e-mail: elzbieta.barczynska@uj.edu.pl

Dyscyplina: matematyka i informatyka

1) Kierownik studiów doktoranckich:
            
- dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ 

- e-maile: dominik.kwietniak@uj.edu.pl


2) Obsługa toku studiów doktoranckich, pomoc materialna oraz Program MOST:

- mgr Monika Kęder,

- nr tel.: 12 664 7667,

- e-mail: monika.keder@uj.edu.pl.

prof. UJ dr hab. Dominik Kwietniak

Dyscyplina: fizyka

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ

- roman.skibinski@uj.edu.pl.

 

Dyscyplina: biofizyka

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Joanna Raczkowska

- e-mail: joanna.raczkowska@uj.edu.pl.
 

2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Alicja Mysłek,

- nr tel.: 48 12 664 4703 ,

- e-mail: alicja.myslek@uj.edu.pl.

 

Dyscyplina: astronomia

1)    Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Jerzy Krzesiński, prof. UJ

- Obserwatorium Astronomiczne UJ,

- e-mail: jerzy.krzesinski@uj.edu.pl.
 

2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Elżbieta Danielkiewicz-Krośniak,

- Obserwatorium Astronomiczne UJ,

- nr tel.: 12 623 8632, 

- e-mail: studia.doktoranckie@oa.uj.edu.pl. elzbieta.danielkiewicz-krosniak@uj.edu.pl.
 

Dyscyplina: informatyka (środowiskowe studia doktoranckie)

1) Pełnomocnik kierownika studiów doktoranckich (kierownicy są powoływani przez PAN):

- prof. dr hab. Ewa Grabska,

- nr tel.: 12 663 5698,

- e-mail: uigrabsk@cyfkr.edu.pl, ewa.grabska@uj.edu.pl, 


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Joanna Grabocińska,

- nr tel.: 12 663 5610,

- e-mail: joanna.grabocinska@uj.edu.pl.
 

Dyscyplina: inżynieria materiałowa (środowiskowe studia doktoranckie)

1) Pełnomocnik kierownika studiów doktoranckich (kierownicy są powoływani przez PAN):

- prof. dr hab. Rafał Kozubski,

- nr tel.: 12 663 5716,

- e-mail: rafal.kozubski@uj.edu.pl.

2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Joanna Grabocińska,

- nr tel.: 12 663 5610,

- e-mail: joanna.grabocinska@uj.edu.pl.

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr hab. Andrzej Kotarba

- tel. 12 663-22-46

- e-mail: andrzej.1.kotarba@uj.edu.pl
 

Nazwa studiów doktoranckich: Środowiskowe Studia Doktoranckie „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed

1) Pełnomocnik kierownika studiów doktoranckich:

- Prof. dr hab. Grażyna Stochel,

- e-mail: stochel@chemia.uj.edu.pl; grazyna.stochel@uj.edu.pl

Nazwa studiów doktoranckich: Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”(FCB)

1) Pełnomocnik kierownika studiów doktoranckich:

- Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz,

- e-mail: chmielar@chemia.uj.edu.pl; lucjan.chmielarz@uj.edu.pl.


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Elżbieta Zembala

- tel. 012-663-22-37

- e-mail: zembala@chemia.uj.edu.pl

Dyscyplina: biologia

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr hab. Maria Słomczyńska

- Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

- tel. 012-664-50-31

- e-mail: maria.slomczynska@uj.edu.pl


Dyscyplina: biologia, ekologia (PhD in Biology - anglojęzyczne studia doktoranckie)

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Joanna Kapusta

- Instytut Nauk o Środowisku

- tel. 012-664-51-99

- e-mail: joanna.kapusta@uj.edu.pl


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr inż. Anna Maria Stec

- Dziekanat Wydziału Biologii

- tel. 012-664-67-52

- e-mail: wb.doktoranci@adm.uj.edu.pl
 

3) Kwestie dot. rozpraw i dyplomów doktorskich

- mgr Małgorzata Plucińska-Pająk

- tel. 012-664-67-55

- e-mail: amalgorzata.plucinska-pajak@uj.edu.pl

Dyscyplina: geografia

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka

- Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

- tel. 012-664-53-16

- e-mail: elzbieta.bilska-wodecka@uj.edu.pl


Dyscyplina: geologia

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr hab. Adam M. Gasiński

- Instytut Nauk Geologicznych

- tel. 012-663-24-83, 012-633-63-77

- e-mail: adam.gasinski@uj.edu.pl
 

2) Obsługa toku studiów doktoranckich, pomoc materialna dla doktorantów oraz przewody doktorskie:

- mgr Elżbieta Krąż,

- e-mail: elzbieta.kraz@uj.edu.pl,

- nr tel.: 12 664 4356.

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Anna Wiśniewska-Becker

- tel. 012-664-63-55

- e-mail: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl


5) Obsługa tok studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Teresa Perun

- tel. 012 664 69 32

- e-mail: teresa.perun@uj.edu.pl

Dyscypliny: bibliologia i informatologia, nauki o sztuce oraz nauki o zarządzaniu

1) Kierownik Studiów Doktoranckich:

- dr hab. Katarzyna Barañska

- e-mail: katarzyna.baranska@.uj.edu.pl

 

Dyscypliny: nauki o mediach i psychologia

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Antoni Wontorczyk, prof. UJ

- e-mail: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl.
 

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i ekonomia

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska,

- e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl; ewawszendybyl@wp.pl.


2) Obsługa toku studiów doktoranckich pomoc materialna dla doktorantów oraz przewody doktorskie:

Renata Młynarczyk

- tel. 012-664-55-89

e-mail: renata.mlynarczyk@@uj.edu.pl

Dyscyplina: nauki o polityce 

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ,

- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,

- e-mail: dominik.sieklucki@uj.edu.pl.
 

2) Obsługa toku studiów doktoranckich:

- mgr Małgorzata Jasińska,

- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,

nr tel.: 12 422 5089, 

3) Przewody doktorskie:

- mgr Agnieszka Podoba,

- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych,

- nr tel.: 12 426 5022,

- e-mail: agnieszka.podoba@uj.edu.pl.

- e-mail: małgorzata.jasinska@uj.edu.pl.
 

Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Radosław Rybkowski, 

- Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych,

- e-mail: radoslaw.rybkowski@uj.edu.pl.
 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

2) Obsługa toku studiów doktoranckich:

- Monika Wyroba,

- nr tel.: 12 663 1484,

- e-mail: monika.wyroba@uj.edu.pl.
 

Instytut Europeistyki

2) Obsługa toku studiów doktoranckich:

- mgr Anita Nitoń,

- nr tel.: 12 664 7415,

- e-mail: anita.niton@uj.edu.pl.
 

Instytut Studiów Międzykultorowych

2) Obsługa toku studiów doktoranckich:

- dr Paweł Plichta,

- nr tel.: 12 664 6723,

- e-mail: pawel.plichta@uj.edu.pl. 
 

Dyscyplina: kulturoznawstwo

Nazwa studiów doktoranckich: Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, 

- e-mail: tadeusz.paleczny@uj.edu.pl.

2) Obsługa toku studiów doktoranckich:

- dr Paweł Plichta,

- nr tel.: 12 664 6723,

- e-mail: pawel.plichta@uj.edu.pl.    
 

3) Obsługa toku studiów doktoranckich na poziomie wydziału:

- mgr Anna Łukaszewicz-Derwich, 

- Dziekanat,

- nr tel. 12 663 1565,

- e-mail: anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl.

 

4) Pomoc materialna dla doktorantów na Wydziale:

- mgr Paweł Mielnik,

- nr tel.: 12 634 2008,

- e-mail: pawel.mielnik@uj.edu.pl.

Dyscypliny: nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- Prof. dr hab. Tomasz Mach

- Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych

- e-mail: tomasz.mach@uj.edu.pl

 

Dyscypliny: Nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne

Nazwa studiów doktoranckich: International PhD studies in medical sciences

1)    Kierownik studiów doktoranckich:

-    dr hab. Krzysztof Gil,

-    Zakład Patofizjologii (Katedra Patofizjologii),

-    e-mail: krzysztof.m.gil@uj.edu.pl.


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Bartłomiej Jałocha

- Dziekanat Wydziału Lekarskiego

- tel. 012-370-43-39

- e-mail: studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.pl

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ

- e-mail: kinga.salat@uj.edu.pl


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Dorota Steg

- Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

- tel. 012-620-54-16

- e-mail: dziekdor@farmacja.cm-uj.krakow.pl

1) Kierownik studiów doktoranckich:

- prof. dr. hab. Jolanta Jaworek

- e-mail: jolanta.jaworek@uj.edu.pl


2) Obsługa toku studiów doktoranckich i pomoc materialna:

- mgr Dominika Nalepa

- tel. 12-634-33-97 wew. 48

- e-mail: studia.doktoranckie.wnz@uj.edu.pl

 

3) Sprawy związane z nadawaniem stopnia doktora:

- mgr Paweł Jasnowski, mgr Aleksander Jędral

- nr tel.: 12 634 3397 w. 18, w.31

- e-mail:  rdnoz@uj.edu.pl