Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczanie Konkursu

Do pobrania poniżej:

  • Zasady rozliczenia dofinansowań uzyskanych w Konkursie o Dofinansowanie Działalności Doktorantów oraz nagród finalistów Salonu Naukowego
  • Druk zgłoszenia do SAP – dla doktorantów po raz pierwszy rozliczających środki finansowe na uczelni - należy wysłać na mail pracownikowi Biura TD UJ doktoranci@uj.edu.pl.

Uwaga!

  • Wszystkie dostarczane do biura TDUJ faktury muszą być oryginałami. Biuro nie przyjmuje kserokopii lub skanów faktur.
  • W przypadku rezygnacji z dofinansowania z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy (np. zdarzenia losowe, odrzucenie wystąpienia przez organizatorów konferencji), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie lub mailowo pracownika Biura TD UJ lub Koordynatora Konkursu.

Wyjazdy zagraniczne rozlicza: 

Pliki do pobrania
pdf
Zasady rozliczenia
pdf
Rules regarding settlement of funds granted
pdf
Settlement of reimbursement for purchase of scientific literature
doc
Procedura zgłaszania do SAP