Akademiki

Informacje Ogólne

Towarzystwo Doktorantów UJ dysponuje miejscami w pokojach jedno i dwuosobowych w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 19b.

Miejsca są przyznawane przez Radę TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ. Wspomniana rekomendacja jest sporządzona na podstawie złożonych przez doktorantów podań oraz uchwalanych przez Radę TD UJ i zatwierdzanych przez Rektora UJ „Zasad przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim", a także szczegółowej punktacji, której kryteria są wskazane w podaniu o miejsce w akademiku.

Od decyzji podjętych przez Radę TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ istnieje możliwość odwołania się do Komisji Odwoławczej
 

Aby otrzymać miejsce należy zarejestrować w systemie USOSweb wniosek o miejsce w domu studenckim. Prawidłowo zapisany wniosek ma status „Zarejestrowany”. Od naboru wniosków o miejsca na rok akademicki 2019/2020 nie ma konieczności składania wniosku w wersji papierowej, za wyjątkiem doktorantów ubiegających się o miejsce w pokoju jednoosobowym. W celu zarejestrowania wniosku należy zalogować się do swojego konta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wybrać zakładkę „Dla wszystkich", a następnie wybrać właściwy wniosek.
 
Doktoranci, którzy chcą otrzymać pokój jednoosobowy, do wniosku wypełnionego w systemie USOSweb, zatwierdzonego i wydrukowanego, powinni dołączyć dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku (udokumentowanie działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, etc.

Wnioski o akademik należy składać bez oświadczenia o uzyskanych dochodach.

Doktorant może ubiegać się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca dla małżonka lub dziecka mają doktoranci, których małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub małżeństwa sprawujące opiekę nad dziećmi.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim.

Wszelkie prośby, sugestie oraz uwagi odnośnie Domu Doktoranta należy umieścić w uzasadnieniu w składanym wniosku (w formularzu uzupełnianym w systemie USOSWeb). W miarę możliwości zostaną one uwzględnione. W uzasadnieniu wniosku należy również wpisać numer konkretnego pokoju, jeśli wnioskodawca o taki się ubiega, zaznaczając przy tym czy wnioskodawca aktualnie w nim mieszka.
 
Doktorant we wniosku może wskazać innego doktoranta, z którym chciałby zamieszkać. 

Doktoranci mogą również starać się o miejsce w Domu Doktoranta w trakcie roku akademickiego. Wówczas należy złożyć podanie w USOSweb a nastepnie podpisany wnioske wraz z wymaganymi dokumentami w Towarzystwie Doktorantów. Miejsca są ponownie rozdysponowywane w momencie zwolnienia się przydziału przez innego doktoranta.
 
Reprezentantem doktorantów w Domu Doktoranta jest Rada Mieszkańców.
 

Doktoranci mogą składać wnioseki papierowe w Biurze Towarzystwa Doktorantów ul. Czapskich 4/14 w godzinach pracy Biura lub zostawić go w skrzynce zamieszczonej przed wejściem do biura.

Wnioski można również wysyłać pocztą na adres: Towarzystwo Doktorantów UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki - Działu Spraw Studenckich urzędujący w Towarzystwie Doktorantów UJ, Natalia Stręk tel. (12) 663 30 19, Wioletta Pugacewicz (12) 663 3904.
 
Dodatkowych informacji udziela również Paweł Winiarski z Komisji Pomocy Materialnej TD UJ. W wypadku jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres
kpm-doktoranci@uj.edu.pl .

 

Terminy:
10 czerwca – 25 czerwca 2019 r. – I tura składania wniosków o przydział miejsca w Domu Doktoranta, dla osób posiadających status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

5 lipca 2019 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców I tury.

2 września – 13 września 2019 r. – II tura składania wniosków o przydział miejsca w Domu Doktoranta, dla kandydatów na studia, którzy uzyskają status doktoranta w roku akademickim 2019/2020.

2 września – 13 września 2019 r. – Termin składania odwołania od decyzji w sprawie przyznania miejsca w Domu Doktoranta dla wnioskodawców z I tury. Jednocześnie jest to termin na potwierdzenie rezerwacji miejsca w Domu Doktoranta dla doktorantów, którym przyznano miejsce w I turze.

20 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z I tury.

20 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców II tury.

23 - 26 września 2019 r. – termin składnia odwołań od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z II tury.

27 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z II tury.

15 października 2019 r. – termin dostarczania potwierdzenia o przyjęciu na studia III stopnia w przypadku doktorantów I roku oraz potwierdzenia przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich dla doktorantów wyższych lat.

W trakcie roku akademickiego miejsca w Domu Doktoranta są przyznawane w miarę dysponowania wolnymi miejscami.

 
Pliki do pobrania:
 
Zarządzenia Rektora:
 

Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich dla doktorantów

Regulamin domów studenckich UJ

Uchwały Rady TD UJ:

Uchwała Rady TD UJ z dn. 16 listopada 2015 roku ws. Przedstawicieli TD UJ w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 17 maja 2016 roku ws. zasad, sposobu i terminów potwierdzania miejsc w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 17 maja 2016 roku ws. powołania komisji odwoławczej ds. przyznawania miejsc w domach studenckich

Uchwała Rady TD UJ z dn. 29 maja 2017 roku ws. ustalenia punktacji przy ubieganiu się o miejsce w domach studenckich


Kontakt:
 
kpm-doktoranci@uj.edu.pl
 
 
 

Bieżące wiadomości

Terminy przyjmowania wniosków o miejsce w Domu Doktoranta (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 14.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem składania wniosków o miejsce w Domu Doktoranta na rok akademicki 2019/2020:

10 czerwca – 25 czerwca 2019 r. – I tura składania wniosków o przydział miejsca w Domu Doktoranta, dla osób posiadających status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

5 lipca 2019 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców I tury.

2 września – 13 września 2019 r. – II tura składania wniosków o przydział miejsca w Domu Doktoranta, dla kandydatów na studia, którzy uzyskają status doktoranta w roku akademickim 2019/2020.

2 września – 13 września 2019 r. – Termin składania odwołania od decyzji w sprawie przyznania miejsca w Domu Doktoranta dla wnioskodawców z I tury. Jednocześnie jest to termin na potwierdzenie rezerwacji miejsca w Domu Doktoranta dla doktorantów, którym przyznano miejsce w I turze.

20 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z I tury.

20 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców II tury.

23 - 26 września 2019 r. – termin składnia odwołań od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z II tury.

27 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z II tury.

15 października 2019 r. – termin dostarczania potwierdzenia o przyjęciu na studia III stopnia w przypadku doktorantów I roku oraz potwierdzenia przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich dla doktorantów wyższych lat.

W trakcie roku akademickiego miejsca w Domu Doktoranta są przyznawane w miarę dysponowania wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok 2018/2019 (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 14.06.2018

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2018/2019 chcą zamieszkać w domu studenckim, mogą ubiegać się o przydzielenie miejsca w następujących domach studenckich:
 
•         Żaczek,
•         Nawojka,
•         Bydgoska B,
•         Bydgoska D,
•         Kamionka,
•         Bursa Jagiellońska


Miejsca te są przydzielane na podstawie zarządzenia Rektora dotyczącego przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich w oparciu o szczegółową punktację. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie TD UJ, w sekcji "Pomoc Socjalna", zakładce "Akademiki" 


Terminy:
12 czerwca – 30 czerwca 2018 r. – I tura składania wniosków o przydział miejsca w domu studenckim, dla osób posiadających status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

15 lipca 2018 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców I tury.

1 września – 11 września 2018 r. – II tura składania wniosków o przydział miejsca w domu studenckim, dla kandydatów na studia, którzy uzyskają status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

1 września – 11 września 2018 r. – Termin składania odwołania od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z I tury. Jednocześnie jest to termin na potwierdzenie rezerwacji miejsca w domach studenckich dla doktorantów, którym przyznano miejsce w I turze.

18 września 2018 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z I tury.

18września 2018 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców II tury.

18 - 21 września 2018 r. – termin składnia odwołań od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z II tury.

22 września 2018 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z II tury.

15 października 2018 r. – termin dostarczania potwierdzenia o przyjęciu na studia III stopnia w przypadku doktorantów I roku oraz potwierdzenia przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich dla doktorantów wyższych lat.

W trakcie roku akademickiego miejsca w domach studenckich są przyznawane w miarę dysponowania wolnymi miejscami.

III tura składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Wioletta Pugacewicz, 25.09.2017

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 chcą zamieszkać w domu studenckim, mogą ubiegać się o przydzielenie miejsca w następujących domach studenckich:
 
•         Żaczek,
•         Nawojka,
•         Bydgoska B,
•         Bydgoska D,
•         Kamionka,
•         Bursa Jagiellońska


Miejsca te są przydzielane na podstawie zarządzenia Rektora dotyczącego przyznawania miejsc w domach studenckich dla uczestników studiów doktoranckich w oparciu o szczegółową punktację. Uchwały Rady, zarządzenia Rektora oraz pozostałe akty dotyczące przyznawania miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie TD UJ, w sekcji "Pomoc Socjalna", zakładce "Akademiki".
 
Termin składania wniosków  w III turze - o przydział miejsca w domu studenckim rozpoczyna się we wtorek 26 września, a upływa w piątek 29 września 2017 roku. Wyniki zostaną opublikowane na indywidualnych kontach w USOSweb oraz przesłane w wiadomości e-mail do wnioskodawców.
 
Za prawidłowo złożony uważa się wyłącznie wniosek zarejestrowany w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania wniosku należy zalogować się do swojego konta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, wybrać zakładkę „Dla wszystkich" -> „Wnioski" -> „Wniosek o miejsce w domu studenckim".
 
Doktorant może ubiegać się o przydzielenie miejsca dla małżonka lub dziecka. Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca dla małżonka lub dziecka mają doktoranci, których małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub małżeństwa sprawujące opiekę nad dziećmi.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich, Sekcji Pomocy Materialnej i Spraw Stypendialnych, zajmujący się pomocą materialną studentów i doktorantów - Pani Maria Lawinia Syta-Ciesielska tel. (+48 12) 663 39 31.
 
Dodatkowych informacji udziela również Dominik Hodurek z Komisji Pomocy Materialnej TD UJ. W wypadku jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres kpm-doktoranci@uj.edu.pl.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w II turze

Wioletta Pugacewicz, 25.09.2017

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2017 Komisja Odwoławcza w składzie:
 
1. Anna Duda
2. Karolina Karwowska
3. Kamil Ruszała - Przewodniczący komisji
zadecydowała, co następuje:
miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:
1.         XXX7608 – pokój 1 osobowy, DS. „Bursa Jagiellońska”
2.         XXX5268 – pokój 1 osobowy, DS. „Kamionka”
W związku z brakiem miejsc w tej turze nie dokonano zmian w następujących przypadkach:
3.         XXX4212
Decyzje Komisji są niepodważalne.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w I turze

Wioletta Pugacewicz, 13.09.2017

Na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 Komisja Odwoławcza w składzie:

1. Anna Duda
2. Karolina Karwowska
3. Kamil Ruszała - Przewodniczący komisji
 
zadecydowała, co następuje:
 
miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:
1.         XXX5364 – pokój 1 osobowy, DS. „Bursa Jagiellońska”
2.         XXX1387 – pokój 1 osobowy, DS. „Nawojka”
 
W związku z brakiem miejsc w tej turze nie dokonano zmian w następujących przypadkach:
3.         XXX9124
4.         XXX4212
4.         XXX6527
5.         XXX0453
6.         XXX7013
 
Decyzje Komisji są niepodważalne.