Powrót

Konferencja: Od zwoju do e-booka. Rola tekstów religijnych

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
oraz Komisja Etnograficzna PAU
zapraszają do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji: OD ZWOJU DO E-BOOKA. KULTUROTWÓRCZA ROLA TEKSTÓW RELIGIJNYCH Kraków, 15–16 października 2018 r.
W trakcie konferencji przedmiotem dyskusji proponujemy uczynić różnorodne gatunki wypowiedzi, które nazywamy „tekstami”, chociaż w wielu przypadkach ich oddziaływanie nie ogranicza się do słowa pisanego. Ich wspólnym elementem, jest związek z sacrum - dobrze odczuwany przez użytkowników, niekiedy wbrew intencjom ich twórców i pierwotnemu przeznaczeniu. Naukowemu oglądowi poddać chcemy nie tylko teksty liturgiczne i kanoniczne, doktrynalnie poprawne, ale również ich popularne przekształcenia oraz adaptacje, apokryfy; gatunki przeznaczone do dewocji i zastosowań prywatnych, takie jak: modlitwy okolicznościowe, formuły magiczne i o charakterze amuletowym. Nie ograniczamy się również do tradycyjnych form przekazu. Wobec obserwowanych zmian kulturowych konieczne bowiem, są badania treści krążących współcześnie - nieformalnie i w obiegu elektronicznym, wirtualnym. Ciekawy dla nas jest nie tyle aspekt teologiczny i filologiczny wskazanych form wypowiedzi o charakterze religijnym, ale konteksty kulturowe, w jakich funkcjonują oraz sposoby wykorzystania tych tekstów przez współczesnych odbiorców. Do aktywnego udziału w przedsięwzięciu i zgłaszania propozycji tytułów wystąpień zachęcamy w szczególności antropologów, etnologów, historyków, kulturoznawców, religioznawców, literaturoznawców, a także osoby podejmujące w swych badaniach wskazaną problematykę lub zainteresowanych funkcjonowaniem i kulturotwórczym oddziaływaniem szeroko rozumianych tekstów łączonych z różnymi religiami. Wśród interesujących nas tematów znajdują się następujące, przykładowe zagadnienia:
Kulturowe oddziaływanie kanonicznych tekstów judaizmu, chrześcijaństwa, islamu w kontekstach pozasakralnych,
Funkcjonowanie apokryfów i tekstów niekanonicznych w kulturach,
Księgi religijne, modlitewniki, druki ulotne jako dziedzictwo materialne i duchowe,
Przekształcenia tradycyjnych narracji religijnych w kulturach ludowych,
Praktyki i wierzenia związane z księgami i innymi tekstami religijnymi,
Popkulturowe trawestacje tekstów religijnych,
Teksty religijne w Internecie.
Na propozycje referatów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 20 września 2018 r.
 
 
Na propozycje referatów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 20 września 2018 r.
 
Kontakt: kultura.uj.konferencja@gmail.com
 
Opłata rejestracyjna wynosi: 350 PLN.
Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch.
Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.
Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.
 
Udział bez referatu nie wymaga rejestracji i jest bezpłatny!

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u