Powrót

Konferencja „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości"

Kraków, 14 października 2019 r. (poniedziałek)

Pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona przestrzennej analizie przestępczości!

Co nowego oferują mapy cyfrowe jako narzędzia profesjonalnej diagnozy stanu bezpieczeństwa?

Do jakich celów można je wykorzystywać?

Jakie są ich ograniczenia i problemy związane z ich wykorzystaniem?

Czy są dobrym medium informowania mieszkańców o zagrożeniach?

Czy można za ich pomocą przewidzieć, gdzie przestępczość pojawi się w przyszłości?

 

Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Michael Leitner z Louisiana State University (USA) – światowej rangi ekspert w zakresie crime mapping.

 

Uczestnikom konferencji oferujemy również unikatową możliwość bezpłatnego udziału
w  warsztatach z zakresu crime mapping  poprowadzonych przez  profesjonalnych trenerów z firmy ESRI Polska.

Zgłoszenia do uczestnictwa w konferencji można dokonywać na adres elektroniczny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK: oc.umk@um.krakow.pl
Konferencja odbywa się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
(al. Jana Pawła II 39).
 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
 
08:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09:30 OTWARCIE KONFERENCJI
 
10:00
 
SESJA I. MAPY PRZESTĘPCZOŚCI – CZEGO NAS UCZĄ DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA?
Moderator: prof. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński)
 
prof. Michael Leitner (Uniwersytet Stanowy Luizjany, Stany Zjednoczone)
 
prof. Bo Grönlund (Duńska Królewska Akademia Sztuk Pięknych, Dania)
 
nadinsp. dr Krzysztof Pobuta  (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie)
 
DYSKUSJA
 
 
 
11:45 PRZERWA KAWOWA
 
12:15
 
 
SESJA II. PRZESTRZENNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI W KRAKOWIE
 
Moderator: prof. Janina Czapska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Prezentacja rocznego raportu na temat przestrzennego rozkładu przestępczości
 
dr Michalina Szafrańska (Uniwersytet Jagielloński), Przemysław Waśniowski (Urząd Miasta Krakowa)
 
Bezpieczeństwo a poczucie bezpieczeństwa w Krakowie
 
prof. Andrzej Leśniak (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Agnieszka Polończyk (Uniwersytet Pedagogiczny)
 
Wykorzystanie mapy do analizy szczegółowych problemów z przestępczością w Krakowie
 
Jan Bazyli Klakla (Uniwersytet Jagielloński), Ewa Radomska (Uniwersytet Jagielloński)
 
 
 
PANEL DYSKUSYJNY: Miejska mapa bezpieczeństwa jako narzędzie komunikacji z mieszkańcami?
 
 
 
14:30 LUNCH
15:30 WARSZTATY Z PRZESTRZENNEJ ANALIZY ZAGROŻEŃ (ESRI Polska)

  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie internetowej www.bezpieczny.krakow.pl

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u