Powrót

Konferencja "Technologie przyjemności - kultura substancji psychoaktywnych"

Instytut Socjologii UJ
Instytut Performatyki UJ
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne UJ

Studencka Inicjatywa Narkopolityki UJ
Koło Naukowe Medioznawców UJ
Koło Naukowe Performatyków UJ

Zapraszają na konferencję:
TECHNOLOGIE PRZYJEMNOŚCI  

 

19-20 października 2012

Kraków, ul. Grodzka 52

Instytut Socjologii UJ

http://konferencja.sin.org.pl/
 

Celem naszej konferencji będzie przeprowadzenie humanistyki przez
doświadczenie substancji psychoaktywnych i poszerzenie refleksji
biopolitycznej o kontekst narkotykowy.

Współczesna humanistyka niechętnie sięga po tematy związane z
substancjami psychoaktywnymi, pozwalając im funkcjonować w oswojonych
kontekstach polityki de/legalizacyjnej, socjologii uzależnień i
dyskursu medycznego. Milczenie wokół narkotyków wybrzmiewa szczególnie
głośno w polskim kontekście, gdzie politycznym wojnom narkotykowym nie
towarzyszy pogłębiona refleksja kulturoznawcza. Jak udowodnił Jacques
Derrida, wyparcie narkotyku poza obszar logosu stanowi jeden z
fundujących gestów Platońskiej filozofii, który ukształtował
współczesne myślenie o cielesności i psychoaktywności. Humanistyka
tkwi więc w niejawnym uzależnieniu od narkotyków, które modelują jej
aparat poznawczy, same pozostając jednak na marginesie jej
zainteresowań. Celem naszego sympozjum będzie sproblematyzowanie tych
związków i ujawnienie rozmaitych kontekstów, w jakich narkotyki
funkcjonują we współczesnym świecie. Jeśli bowiem przyjmiemy, że pod
pojęciem narkotyku kryją się nie tylko nielegalne substancje, ale
także legalne używki, leki psychotropowe, "dopalacze", rośliny
psychoaktywne, digital drugs, okaże się, że substancje psychoaktywne
sytuują się w samym centrum współczesnych sporów biopolitycznych.
Używane w leczeniu depresji, w wojsku, a także w trakcie porodu lub w
procedurach eutanazji, narkotyki stanowią potężne narzędzie
regulacyjne biowładzy, obiecując jednocześnie jej przekroczenie.
Zwłaszcza, że w erze designer drugs, kiedy prawne procedury
dyskursywne nie są w stanie nadążyć za produkcją nowych narkotyków,
mnożą się możliwości prywatnego używania substancji psychoaktywnych
poza regulatywną polityką państwa.

Używanie narkotyków towarzyszy ludzkości od zawsze i jest elementem
rozmaitych praktyk kulturowych, strategii tożsamościowych i polityk
regulacyjnych. Wykracza więc daleko poza konteksty subkulturowe i
kulturę klubową, oferując możliwość ponownego przemyślenia
sprzeczności współczesnego kapitalizmu. Narkopoliyka jest tym samym
nie tyle debatą polityczną na temat de/legalizacji, ale sporem
biopolitycznym o kształt kultury współczesnej w ogóle. Narkotyki
obiecują jeszcze jedno przekroczenie. Destabilizują one oswojone
opozycje natura/kultura, ludzkie/nieludzkie, naturalne/syntetyczne,
ciało/umysł, oferując wyjście poza tradycyjną, antropocentryczną
humanistykę. Narkotykowy posthumanizm nie jest dziś już wyłącznie
domeną popularnego kina, ale propozycją filozoficzną, która oferuje
przemyślenie współczesnych debat, skoncentrowanych wokół
podmiotowości, ciała i polityki z nowej perspektywy, w której
refleksja humanistyczna spotyka się z dyskursami neurobiologii i
psychofarmakologii.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników
naukowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe: prawo,
kulturoznawstwo, filologię, historię sztuki, medioznawstwo,
filmoznawstwo, filozofię, etykę, socjologię, psychologię, politologię,
medycynę, antropologię, gender studies i inne.

Dyskusji chcielibyśmy poddać następujące zagadnienia:

narkotyki wobec sztuki - literatura, kino, muzyka... - inspiracje,
reprezentacje, użycia
substancje psychoaktywne a filozofia - Derrida, Deleuze, Foucault,
Benjamin, Freud, Lacan, Latour i in.
psychoaktywność wobec prawnych i filozoficznych koncepcji sprawczości
doświadczenie narkotykowe w refleksji antropologicznej
kulturowa historia roślin psychoaktywnych
substancje psychoaktywne a audiowizualność
narkotyki w kulturze popularnej - negocjacje dominującego porządku symbolicznego
narkotyki, płeć i seksualność - polityki tożsamości wokół substancji
psychoaktywnych
narkotyki a postkolonializm i race studies - orientalizacja dyskursu
narkotykowego
narkotyki a subkultury, kultura klubowa i muzyka pop
narkotyki w kulturze partycypacji - fandomy, fora internetowe, nowe
techniki organizacji i produkcji wiedzy
designer drugs/research chemicals i kultura nowych narkotyków
substancje psychoaktywne a projekty inżynierii społecznej (np. EcstasyData)
media chemiczne/media biologiczne - narkotyki jako technologie medialne
doświadczenie psychoaktywności w grach komputerowych
biopolityki psychoaktywności - narkotyki jako narzędzia zarządzania
życiem społecznym
narkotyki w perspektywie neurobiologii i psychofarmakologii
programy i polityki redukcji szkód
wojny narkotykowe i dyskurs "paniki moralnej"
nowe perspektywy polityki narkotykowej w Polsce i na świecie
dekstrometorfan, benzydamina, dimenhydrynat, kodeina... - pozamedyczne
użycie leków psychotropowych
terapia uzależnień- co oprócz leczenia stacjonarnego i substytucji?

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie abstraktów referatów wraz z
danymi osobowymi i nazwą reprezentowanej instytucji do dnia 30
sierpnia 2012 r. na adres: technologie.przyjemnosci@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Nie pobieramy opłaty
konferencyjnej.

Planujemy wydanie monografii zbiorowej.


Rada Naukowa:

prof. dr hab. Ryszard Krajewski
prof. dr hab. Jerzy Vetualni
dr Mateusz Borowski
dr Anna Nacher
dr Mateusz Klinowski

Projekt konferencji: mgr Michał Gulik

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u