Powrót

Konkurs na dofinansowanie wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich w roku 2019

Szanowni Państwo,

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o możliwości ubiegania się o krótkoterminowe wyjazdy doktorantów do uczelni europejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku 2019.

Termin i miejsce składania dokumentów:

– do 31 października 2018,

– DWM, Czapskich 4, pok. 25.

 

Zgodnie z zasadami wymiany bilateralnej realizacja wyjazdów wiąże się z deklaracją zarezerwowania środków zgodnych z liczbą wnioskowanych dni wyjazdu.

Środki te mogą być zadeklarowane przez Prorektora ds. dydaktyki w ramach konkursu na dofinansowanie wyjazdów doktorantów  (informacja o konkursie ).

Formularzem zgłoszeniowym jest Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną.

Formularze, programy robocze do uczelni europejskich, zasady rozpatrywania wniosków znajdują się w części „Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich” na stronie:

http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/pracownicy/informacje-ogolne

 

Ponadto, środki te może zadeklarować dziekan lub dyrektor instytutu macierzystego osoby wnioskującej.

W tym przypadku doktorant składa formularz Zgłoszenie na wymianę bilateralną, który ma być podpisany dysponenta środków/kierownika jednostki oraz dziekana.

 

Proszę zapoznać się z treścią ogłoszenia o wymianie bilateralnej w roku 2019

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/140807160

 

Z poważaniem,

M. Kantor

 

Dr Maria Kantor

Jagiellonian University

International Relations Office

Czapskich 4; 31-110 Kraków

Te. +48 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

www.dwm.uj.edu.pl

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u