Powrót

Kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019 została ustalona przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w kwocie 900 zł.

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u