Powrót

Nabór wniosków w edycji 4/2019 Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Zapraszamy wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do udziału w kolejnej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. 

Termin  składania wniosków: 19 sierpnia - 9 września 2019 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Towarzystwa Doktorantów UJ,  ul. Czapskich 4/14 w godzinach jego pracy.

Zasady konkursu oraz wnioski konieczne do złożenia dostępne są na stronie TD UJ:
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/konkursy

W ramach obecnej edycji konkursu każdy doktorant UJ może ubiegać się
o dofinansowanie:
- wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne;
- organizację konferencji;
- refundację kosztów tłumaczeń lub korekty językowej artykułu naukowego (lista A lub filadelfijska).

Obecna edycja obejmuje projekty realizowane wyłącznie od 1 października do 31 grudnia 2019r.
 
Prosimy także pamiętać o elektronicznym zarejestrowaniu wniosku oraz doniesieniu dokumentów do Biura TD UJ najpóźniej do 9 września (poniedziałek) br. do godziny 14:00. Wnioski niezarejestrowane nie będą rozpatrywane. Instrukcje dotyczące rejestracji elektronicznej znajdują się na stronie TD UJ: 
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/elektroniczna-rejestra-wniosku 

W razie wątpliwości, problemów z interpretacją Regulaminu Konkursu lub wyjątkowych sytuacjach nieobjętych Regulaminem prosimy o kontakt z Koordynatorką Konkursu Joanną Świt (joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl). 

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u