Powrót

Seminarium naukowe: Ochrona dziedzictwa kulturowego i budowa społeczeństwa obywatelskiego - bariery i dobre praktyki

Seminarium naukowe
 
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – BARIERY I DOBRE PRAKTYKI
Kraków, 26-27 września 2019 r.
 
Dziedzictwo kulturowe i społeczeństwo obywatelskie łączy więcej niż zazwyczaj się dostrzega. To nie przypadek, że w obu tych dziedzinach często odwołujemy się do słów konotujących konkretne działania, zaangażowanie i wsparcie. Dziedzictwo kulturowe najczęściej się chroni albo promuje, a społeczeństwo obywatelskie buduje lub aktywizuje. Już samo funkcjonowanie takich związków frazeologicznych świadczy o głęboko tkwiącym przekonaniu, że zarówno dziedzictwo kulturowe, jak i społeczeństwo obywatelskie stanowią istotne wartości, o które należy czynnie zabiegać i dbać. Nie zmienia tego fakt, że niektórzy większe znaczenie przypisują dziedzictwu kulturowemu, a inni społeczeństwu obywatelskiemu. Działania na rzecz każdej z wymienionych sfer wcale nie muszą się wykluczać. Nieprzypadkowo hasło promujące Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego brzmiało „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. Idąc tym tropem można przyjąć, że działania na rzecz jednej z tych sfer często przekładają się na rozwój drugiej. Możliwe jest również wzajemne inspirowanie się rozwiązaniami wypracowanymi w każdej z tych sfer. Tym bardziej że zarówno w przypadku dziedzictwa kulturowego, jak i społeczeństwa obywatelskiego mamy do czynienia z tym samym kluczowym pytaniem: w jaki sposób można skutecznie działać i osiągać wytyczone cele?
Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego – zarówno badaczy akademickich,  przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i osoby związane z organizacjami pozarządowymi – do udziału w seminarium mającym na celu pogłębioną refleksję na temat działań na rzecz dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej. Interesują nas zwłaszcza następujące problemy:
 
Bariery utrudniające ochronę dziedzictwa kulturowego i budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;
Studia przypadków udanych działań oddolnych na rzecz dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego;
Przykłady skutecznych rozwiązań systemowych i politycznych promujących dziedzictwo kulturowe i społeczeństwo obywatelskie;
Doświadczenia w działaniach na rzecz dziedzictwa i aktywizacji społecznej grup mniejszościowych;
Rola uczelni wyższych i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego;
Rola współpracy międzysektorowej w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i dziedzictwa kulturowego;
Dziedzictwo kulturowe i społeczeństwo obywatelskie jak pola współpracy w ramach Unii Europejskiej – dobre przykłady z innych krajów;
Przedsiębiorczość społeczna, studia nad politykami publicznymi i badania ewaluacyjne oraz tradycyjne dyscypliny akademickie jako perspektywy analizy działań na rzecz dziedzictwa kulturowego i społeczeństwa obywatelskiego;
Dziedzictwo kulturowe i społeczeństwo obywatelskie jako kategorie teoretyczne – związki, podobieństwa i różnice, nowe spojrzenia.
 
Informacje organizacyjne:
- Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. 
- Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień nie później niż do 6 września przez formularz internetowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/LYVUkQiEfJvTmMLY9 
-Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rozesłane zostaną przed 12 września, a do 20 września ogłoszony zostanie program konferencji.
-Istnieje możliwość opublikowania artykułu przygotowanego na bazie wystąpienia w czasopiśmie „Relacje Międzykulturowe/Intercultural Relations”. Termin nadsyłania artykułów: 31 października. Termin publikacji: maj 2020.
 
Seminarium organizowane jest przez Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków projektu pt. Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego realizowanego  w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji o programie, jak i o seminarium można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ: http://www.ism.uj.edu.pl/granty-instytutu-studiow-miedzykulturowych/dialog/ 
 
Kontakt z organizatorami: dialogngo2019@gmail.com
Komitet organizacyjny
dr hab. Monika Banaś, prof. UJ
dr Franciszek Czech
dr Małgorzata Kołaczek

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u