Powrót

Spotkanie informacyjne w sprawie Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani dr hab. Marii Próchnickiej i Pana dr hab. Sebastiana Kołodziejczyka - kierownictwa projektu "ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego" serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażanego do realizacji w ramach rzeczonego projektu programu pn.  "Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme/Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich". Spotkanie odbędzie się w dniu 28.06 (czwartek) o godz. 11.00 w sali nr 30 Collegium Novum.

Program adresowany jest do wszystkich doktorantów UJ i będzie prowadzony w języku angielskim. Uruchomienie pierwszego naboru  planowane jest na drugą połowę lipca 2018 r. Ilość dostępnych miejsc w ramach tego naboru dla uczestników: maksymalnie 75.

Dla uczestników, poza dedykowanymi specjalistycznymi kursami, przewidziane jest stypendium w łącznej kwocie 52.800 zł, dofinansowanie do staży zagranicznych do kwoty 10.000 zł oraz do udziału w konferencjach zagranicznych w kwocie do 3.800 zł.

Szczegóły związane z Programem zostaną przedstawione na w/w spotkaniu informacyjnym.

Z poważaniem,

dr hab. Maria Próchnicka - Kierownik Projektu ZintegrUJ
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk - Zastępca Kierownika Projektu ZintegrUJ ds. studiów doktoranckich

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u