Powrót

Stypendia w ramach projektu SET

W ramach realizowanego na UJ projektu SET doktoranci I roku mogą wziąć udział w anglojęzycznym trzyletnim interdyscyplinarnym programie studiów doktoranckich i otrzymać stypendium w wysokości 2 000 zł; doktoranci z wszystkich lat mogą otrzymać dofinansowanie udziału w stażach naukowych i szkołach w wiodących światowych jednostkach badawczych. Więcej informacji na stronie: www.set.uj.edu.pl

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u