Powrót

Terminy przyjmowania wniosków o miejsce w Domu Doktoranta (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem składania wniosków o miejsce w Domu Doktoranta na rok akademicki 2019/2020:

10 czerwca – 25 czerwca 2019 r. – I tura składania wniosków o przydział miejsca w Domu Doktoranta, dla osób posiadających status doktoranta w roku akademickim 2018/2019.

5 lipca 2019 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców I tury.

2 września – 13 września 2019 r. – II tura składania wniosków o przydział miejsca w Domu Doktoranta, dla kandydatów na studia, którzy uzyskają status doktoranta w roku akademickim 2019/2020.

2 września – 13 września 2019 r. – Termin składania odwołania od decyzji w sprawie przyznania miejsca w Domu Doktoranta dla wnioskodawców z I tury. Jednocześnie jest to termin na potwierdzenie rezerwacji miejsca w Domu Doktoranta dla doktorantów, którym przyznano miejsce w I turze.

20 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z I tury.

20 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji dla wnioskodawców II tury.

23 - 26 września 2019 r. – termin składnia odwołań od decyzji w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim dla wnioskodawców z II tury.

27 września 2019 r. – ogłoszenie decyzji w sprawie odwołań dla wnioskodawców z II tury.

15 października 2019 r. – termin dostarczania potwierdzenia o przyjęciu na studia III stopnia w przypadku doktorantów I roku oraz potwierdzenia przedłużenia czasu trwania studiów doktoranckich dla doktorantów wyższych lat.

W trakcie roku akademickiego miejsca w Domu Doktoranta są przyznawane w miarę dysponowania wolnymi miejscami.

Szczegółowe informacje

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u