Powrót

Zaproszenie do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych"

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych": Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra”, jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w zaplanowanym na 22-23 marca 2018 r. wydarzeniu. 

Konferencja poświęcona będzie arabistycznym i politologicznym perspektywom badań nad światem islamu. Podczas obrad naszego naukowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z historycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami naukowych rozważań nad światem muzułmańskim – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze. Zauważając gwałtowny wzrost z jednej strony potrzeby prowadzenia ożywionego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, z drugiej zaś – niejako wychodzące jej naprzeciw – zwiększenie liczby konferencji i sympozjów umożliwiających naukowcom wymianę poglądów na temat zagadnień związanych z głównymi problemami współczesnego świata islamu, organizatorzy toruńskiej konferencji postanowili zaprosić do udziału w dyskusji nad wskazaną wyżej problematyką także młodych adeptów polskiej nauki.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi m.in. Ministra Spraw Zagranicznych RP JE Witolda Waszczykowskiego, Ambasadora Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Polsce JE Salaha Lebdioui, Ambasadora Republiki Indonezji w Polsce JE Petera F. Gonthy, Ambasadora Republiki Tunezyjskiej w Polsce JE Sghaiera Fatnassi, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Pana Prof. Marcina Czyżniewskiego, Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Pana Prof. Andrzeja Sokali i Dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK Pana Prof. Zbigniewa Karpusa.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji https://islamumk.wordpress.com/ oraz profilu wydarzenia w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/events/127743544577664/

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

Z wyrazami szacunku,

Michał Dahl


-- 

mgr Michał Dahl

Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Batorego 39L; 87-100 Toruń

Tel.: (+0048) 793 012 404

E-mail: dahl.michal@gmail.com

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u