Powrót

Zaproszenie do projektu oraz publikacji artykułu

Szanowni Państwo,


Z dniem 01.12.2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego pt.
Rola społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social
Responsibility) w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Celem projektu badawczego jest analiza światowych tendencji CSR-u oraz
realizowanie badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorstw
zaangażowanych w CSR.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych, doktorantów,
studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką CSR-u.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do przesyłania tekstów do
monografii naukowej pod redakcją pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Proponowana tematyka artykułów:
•       biznes korporacyjny a społeczna odpowiedzialność biznesu,
•       CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym,
•       dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności
organizacji,
•       innowacje społecznie odpowiedzialne,
•       pomiar, ocena, raportowanie społecznej odpowiedzialności organizacji,
•       rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu
społecznej odpowiedzialności w biznesie,
•       społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania, dylematy, trendy,
•       społeczna odpowiedzialność biznesu a inne koncepcje zarządzania.


Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i przesyłania tekstów do
monografii naukowej.


Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.know-press.eu

email: csr@know-press.eu

 

Z wyrazami szacunku,

dr Anna Krzysztofek
dr Artur Borcuch

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u