Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs o dofinansowanie działalności doktorantów edycja 1/2020

Nabór wniosków o dofinansowanie działalności doktorantów w 1 edycji konkursu na rok 2020 będzie trwał od 18.11.2019 do 6.12.2019 (do godziny 14:00). W tej edycji można składać wnioski na projekty realizowanie w okresie 1.01.2020-31.03.2020, w następujących kategoriach:

- wyjazd krajowy w celu czynnego udziału w konferencji naukowej;
- wyjazd zagraniczny w celu czynnego udziału w konferencji naukowej;
- organizację konferencji;
- wydanie publikacji;
- refundację kosztów korekty językowej artykułów.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z nowymi wersjami dokumentów konkursowych: regulaminem, formularzami oraz zasadami rozliczenia, są one dostępne na stronie:
Prosimy pamiętać o elektronicznej rejestracji wniosku:
https://doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/elektroniczna-rejestra-wniosku
 
W trakcie naboru Przewodnicząca Komisji, Joanna Świt, będzie pełnić dyżur w Biurze TD UJ w następujące dni: 19.11 (10:00-14:00), 26.11 (10:00-13:30), 3.12 (10:00-14:00), 6.12 (10:00-14:00).
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Przewodniczącą pod adresem mailowym: joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl
 
 TD UJ’s funding submission period: 1/2020 edition
 
The submission period for TD UJ’s funding will last from 18 November until 6 December (2 pm).
Projects viable for funding in this edition must be realized between 1 January 2020 and 31 March 2020 and fit within one of following categories:
- Presenting a paper at a conference in Poland
- Presenting a paper at a conference abroad
- Organising a conference
- Publishing a monograph
- Refund of the cost of paper proofreading
 
English version of the funding rules as well as submission forms should be available on 27 November. Polish versions are available for download here.
Please remember to register your submission here.
Should you have any questions before that, the Head of the Committee, Joanna Świt, will be available for your inquiries in the TD UJ’s office, on following dates: 19.11 (10:00-14:00), 26.11 (10:00-13:30), 3.12 (10:00-14:00), 6.12 (10:00-14:00).
You can also contact her by email at joanna.swit@doctoral.uj.edu.pl