Zaangażuj się w pracę nad kształtem studiów doktoranckich na UJ!

Chcesz mieć wpływ na przyszłość studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim? Masz szansę!  W związku z trwającymi na UJ pracami nad wdrożeniem Ustawy 2.0 powołujemy zespół, który zajmie się opracowaniem propozycji dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich na naszym uniwersytecie, Jeśli chcesz włączyć się w prace zespołu, napisz na adres: md.wasowicz@gmail.com.
Czytaj więcej o Zaangażuj się w pracę nad kształtem studiów doktoranckich na UJ! »

Elektroniczna rejestracja identyfikatora naukowca (Open Researcher and Contributor ID) - konieczbość rejestracji do 31 października 2018!

Zarządzeniem Rektora UJ nr 72 z dnia 23 padziernika 2018 roku ( na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018) został wprowadzony obowiązek uzyskania elektronicznego  identyfikatora naukowca ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ,  i jego zarejestrowania w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obowiązek ten dotyczy pracowników oraz ...
Czytaj więcej o Elektroniczna rejestracja identyfikatora naukowca (Open Researcher and Contributor ID) - konieczbość rejestracji do 31 października 2018! »

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego dla doktorantów WPiA

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego powstał i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez Panią Janinę Zaleską-Ryng w celu wspierania inicjatyw stypendialnych związanych z programami naukowymi prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ten sposób pragnie uczynić zadość pragnieniu Pana Pawła Zaleskiego ułatwienia rozwoju naukowego uzdolnionym...
Czytaj więcej o Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego dla doktorantów WPiA »

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu - wokół COP24”

Szanowni Państwo, Koło Euroatlantyckie Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza doktorantów i magistrantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu - wokół COP24”. Inspiracją dla organizacji konferencji jest najważniejsze wydarzenie rangi międzynarodowej organizowane w tym roku w Polsce – 24. sesja Konferencji Stron Ramowej...
Czytaj więcej o Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu - wokół COP24” »

Unintended and Possibility Workshops, May 2019 in Warsaw

7th Unintended Consequences Workshop   Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences 6-7 May 2019, Warsaw, Poland  Guest speaker: John Preston (University of Essex) Deadline for submission of mini-conference proposals: 15 November 2018 Deadline for abstract submission: 15 December 2018.   3rd NES Workshop ...
Czytaj więcej o Unintended and Possibility Workshops, May 2019 in Warsaw »

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u