Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jest ona ustalana na podstawie kwoty dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta.