Dokorant 2.0

 

Cykl szkoleń Doktorant 2.0

 

Projekt Doktorant 2.0 (doktorant dwa.zero) powstał jako wynik doświadczeń z inicjatyw szkoleniowych Towarzystwa zrealizowanych w 2010 roku. Głównym źródłem inspiracji było eksperymentalne szkolenie z zaawansowanego pozyskiwania informacji naukowej dla doktorantów nauk humanistycznych (maj-czerwiec 2010). Doktorant 2.0 jest odpowiedzią Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na wyzwania nowego sposobu uprawiania nauki, określanego mianem nauka 2.0 (nauka dwa.zero lub nauka drugiej generacji, ang. Science 2.0). Cel Celem jest przekazywanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi internetowych i komputerowych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania młodego pracownika naukowego w zdigitalizowanym świecie.

Wybór tych narzędzi i usług nie jest przypadkowy, ale wynika z doświadczeń osób prowadzących zajęcia. Istotne jest to, że są to inicjatywy, które istnieją w praktyce i dają rzeczywiste rezultaty w postaci doktorantów systematycznie korzystających z zaproponowanych narzędzi. Doktorant 2.0 nie jest więc, jak to często ma miejsce z nauką 2.0, zbiorem postulatów (jak powinno być), ale wskazówkami, co do realnie istniejących narzędzi i ich możliwości.

Harmonogram szkoleń
Zobacz

 

Media o projekcie

krakow.studia.net

krakow.super-nowa.pl

naukairozwój.pl

malopolska.do-celu.eu

Radiofonia cz. 1

Radiofonia cz. 2

wprost.pl