Przedstawiciele w instytucjach pozauniwersyteckich

  • Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2013 


         Ewelina Dyląg

 

  • Członek Rady Młodych Naukowców w latach 2012-2013

Jacek Lewicki   
e-mail: jacek.lewicki@krd.org.pl
www.nauka.gov.pl