Zespół ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

Zadania:

  • przyjmowanie wniosków;
  • projektowanie zasad Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów;
  • rozpatrywanie wniosków i tworzenie rekomendacji podziału środków w ramach kolejnych edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów.

Skład osobowy Zespołu

Przewodniczący:
Joanna Świt (W. Filologiczny)- Przewodnicząca Zespołu ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów, kontakt: aska.swit[at]gmail.com
 
Członkowie:
 
Emil Antipow (W. SMiP)
Agnieszka Batko (W. SMiP)
Jan Niemiec (W.SMiP)
Michał Ożóg (W. PiA)
Michał Rekowski (W. SMiP)
Łukasz Chyla (W. PiA)
Stanisław Szufa (W. MiI)