Ogłoszenia organizacyjne

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Intytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Wioletta Pugacewicz, 14.11.2018

Srdecznie zapraszamy wszystkich doktrantów Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ na wybory przedstawiciela doktorantów w Radzie Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, odbędą się one 21 listopada 2018 (środa), godz. 17:15, sala 7b, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34.

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronine:
https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela 

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału SMiP UJ

Wioletta Pugacewicz, 14.11.2018

Srdecznie zapraszamy wszystkich doktrantów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na wybory przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału, odbędą się one 21 listopada 2018 (środa), godz. 17:00, sala 7b, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34

Z procedurą wyborczą można się zapoznać n stronie:
https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela 

Ustawa 2.0? Spotkanie informacyjne dla doktorantów

Wioletta Pugacewicz, 13.11.2018

Towarzystwo Doktorantów UJ zaprasza na spotkanie informacyjne "Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic", kierowane do wszystkich doktorantek i doktorantów oraz społeczności akademickiej zainteresowanej zmianami w zakresie funkcjonowania studiów III stopnia.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada (wtorek) o godzinie 18.30 w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33. 

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów.
Szkolenie poprowadzi przeszkolona w tym zakresie ekspertka, mgr Marta Ślusarczyk.

Serdecznie zapraszamy!

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Filologiczego UJ

Wioletta Pugacewicz, 09.11.2018

Srdecznie zapraszamy wszystkich doktrantów Wydziału Filologicznego UJ na spotkanie celem  wybrania przedstawicieli do Rady Wydziału. Odbędzie ono 13 listopada 2018 (wtorek) o godz. 20:00 w sali 107 w Collegium Paderevianum A (Aleje Mickiewicza 9).

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela 

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Doktorantów - wybór władz na kadencję 2019!

Wioletta Pugacewicz, 09.11.2018

Szanowni Doktoranci,

6 grudnia o godzinie 18:30 w Auditorium Maximum w Auli Średniej A odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TD UJ. Głównym celem spotkania jest wybór władz naszego Towarzystwa na rok 2019.

Zapraszamy wszystkich do udziału, głosowania na swoich faworytów oraz kandydowania do Rady i Komisji Rewizyjnej!