Ogłoszenia organizacyjne

Nabór członków do Komisji Stypendialnej dla Doktorantów UJ

Wioletta Pugacewicz, 02.10.2019

Dzisiaj UJ świętuje rozpoczęcie 656 roku akademickiego. Nasze grono zasiliło się o nowych doktorantów, których serdecznie witamy! 🎓🍁

My też dzisiaj świętujemy i otwieramy nabór do nowej Komisji TD U 🙌 - Komisji stypendialnej dla doktorantów UJ.

Co będzie należało do twoich obowiązków?
➡️ udział w posiedzeniach Komisji (ok. raz w miesiącu);
➡️ocena wniosków o stypendium rektora dla najlepszych doktorantów;
➡️ ocena wniosków o stypendia socjalne;
➡️ocena wniosków o zapomogi.

Zaangażuj się!
Ślij maila na👉doktoranci@uj.edu.pl

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ oraz do Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Wioletta Pugacewicz, 01.10.2019

Serdecznie zapraszamy na wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ oraz do Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Wybory odbędą się 10.10.2019 r., o godz. 9.15 w sali konferencyjnej w IGiGP UJ, sala 2.01, II piętro.


Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:
https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady INPiSM UJ i WSMiP UJ

Wioletta Pugacewicz, 30.09.2019

Zapraszamy doktorantów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ na wybory przedstawiciela doktorantów do Rady INPiSM UJ oraz dwóch przedstawicieli do Rady WSMiP UJ. Wybory odbędą się w dniu 8.10.2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w biurze Towarzystwa Doktorantów UJ przy ul. Czapskich 4/14. 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie: 

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory dwóch przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału BBiB UJ

Wioletta Pugacewicz, 25.09.2019

Szanowni Państwo,

Drodzy Doktoranci WBBiB,

W porozumieniu i z upoważnienia Towarzystwa Doktorantów UJ ustalam na dzień: 03.10.2019 (przyszły czwartek) termin wyborów dwóch Przedstawicieli do Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybory odbędą się w sali posiedzeń Rady Wydziału o godzinie 12:00 (Sala 1.1.14; II piętro).

 

Proszę o zastanowienie się nad kandydatami na nowych Przedstawicieli.

Uprzejmie proszę o potraktowanie tej sprawy bardzo poważnie i stawienie się wszystkich Doktorantów o podanej godzinie na wyborach.

Przypominam również, że zgodnie z Art. 20 par. 11 Regulaminu Studiów Doktoranckich w UJ obowiązkiem każdego doktoranta jest:
udział w pracach organizacyjnych jednostki organizacyjnej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, a w przypadku zespołowych badań naukowych podporządkowanie się wskazówkom i wytycznym pracowników naukowych wyznaczonych do kierowania określonym zespołem badawczym lub określonymi elementami procesu badawczego.

Łączę wyrazy szacunku i liczę na Państwa stuprocentową frekwencję,

Dawid Wnuk

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TDUJ - przyjęcie Regulaminu Towarzystwa Doktorantów

Wioletta Pugacewicz, 03.09.2019

W związku z uchwaleniem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku zaszła potrzeba uaktualnienia Regulaminu Towarzystwa Doktorantów.
 

W związku z tym, zapraszamy wszystkich doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TDUJ, celem przyjęcia nowego Regulaminu.

Odbędzie się ono w dniu 11 września 2019 r. o godzinie 18:00 w siedzibie TDUJ ul. Czapskich 4/14.