Ogłoszenia organizacyjne

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Polonistyki

Wioletta Pugacewicz, 12.06.2019

Zapraszamy wszystkich doktorantów Wydziału Polonistyki UJ na spotkanie celem wybrania przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Polonistyki. Wybory odbędą się w dniu 19.06.2019 o godzinie 12:00 w sali nr 42 przy ul. Gołębiej 16.

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Pedagogiki UJ

Wioletta Pugacewicz, 12.06.2019

Zapraszamy wszystkich doktorantów Instytutu Pedagogiki UJ na spotkanie celem wybrania przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu. Odbędą się one w dniu 26.06.2019 o godzinie 15:00 w sali nr 9, przy ul. Batorego 12 w budynku Instytutu Peedagogiki.

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie: 

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Religioznawstwa

Wioletta Pugacewicz, 31.05.2019

Zapraszamy wszystkich doktorantów Instytutu Religioznawstwa na spotkanie celem wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Instutytu. Odbędą się one o godzinie 13:00 w dniu 14.06.2019 (piatek) w sali 12 B, w budynku przy ul Grodzkiej 12.

 

Z procedurą wyborcza można się zapoznać na stronie:

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Informatyki Analitycznej UJ

Wioletta Pugacewicz, 28.05.2019

Zapraszamy doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na wybory przedstawiciela doktorantów do nowopowstałego Instytutu Informatyki Analitycznej UJ. Wybory odbędą się w dniu 4.06.2019 (wtorek) o godz 12:00 w Refektarzu (sala 3143) w budynku Wydziału.

 

Z procdurą wyborczą można się zapoznać na stronie:

https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela

Wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wioletta Pugacewicz, 11.04.2019

Srdecznie zapraszamy wszystkich doktrantów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na spotkanie celem wybrania przedstawiciela doktrantów do Rady Wydziału.  Odbędą się one w dniu 25 kwietnia 2019 r.(czwartek), o godzinie 18:30, w sali 2.106, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

 

Z procedurą wyborczą można się zapoznać na stronie:
https://doktoranci.uj.edu.pl/towarzystwo/rady-jednostek-organizacyjnych/jak-wybrac-przedstawiciela