Komisja Nauki i Badań

Zadania:

  • opiniowanie aktów prawnych;
  • rozstrzyganie przetargów na wydanie publikacji dofinansowanych w ramach Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów oraz w ramach Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ;
  • projektowanie zasad Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów;
  • rozpatrywanie wniosków i tworzenie rekomendacji podziału środków dla Prorektora ds. dydaktyki UJ w ramach kolejnych edycji Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów.
 

W ramach Komisji Nauki i Badań działają poniższe Zespoły: