Przedstawiciele w komisjach uniwersyteckich

Towarzystwo Doktorantów jest uprawnione do rekomendownia osób do uniwersyteckich komisji i zespołów. Przedstawiciele do komisji senackich, rektorskich, dyscyplinarnych oraz do kolegium elektorów są powoływani na okres kadencji władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiciele do Senatu UJ są powoływani na okres jednego roku. Do komisji dyscyplinarnych, kolegium elektorów oraz Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być zgłaszane wyłącznie osoby posiadające status doktoranta.

Poniżej znajduje się aktualna lista Przedstawicieli:

 

Senat UJ

Magdalena Wąsowicz (02.2018-02.2019)

Natalia Stręk (01.2019-01.2020) 

 

Rada Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ            

Rafał Damaziak (2016 – 09.2018) wakat

 

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna     

Paweł Winiarski (2018-2020)

Paula Złotowska - zastępca (2016 – 2020)

 

Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ           

Agnieszka Batko (2016 – 2019)

Joanna Świt (2019-2020)

 

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia

- Zespół ds. internacjonalizacji studiów

Marta Antosz (2016 – 2020)

 

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia

- Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia  

Konrad Kulikowski (2016 – 2020)

 

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia

- Zespół ds. studiów III stopnia 

Konrad Kulikowski (2016 – 2020)

Natalia Czyżowska - zastępca (2016 – 2020)

 

Rada Jagiellońskiego Centrum Językowego      

Kamil Ruszała (2016 – 04.2018) wakat

 

Rada Biblioteki Jagiellońskiej  

Katarzyna Jakusik (2016 - 2020)

 

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania   

Magdalena Wąsowicz (2018-2020)

Natalia Czyżowska - zastępca (2016 – 2020)

        

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 

Kamil Ruszała (2016-2018)

Weronika Łaska (2018-2020)

 

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

Paula Złotowska (2016 – 2020)

 

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju       

wakat (2016 – 2020)

 

Kapituła Nagrody im. Hugona Kołłątaja i Nagrody Pro Arte Docendi

Prezes TDUJ

 

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów UJ

Katarzyna Konik (2016 – 2018), Mikołaj Maga (2018-2020)

Natalia Czyżowska (2016 – 2020)

Paula Złotowska (2016 – 2020)

Magdalena Olbert (2016 – 2020)

Michał Ożóg (2016 – 2020)

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów UJ

Marta Hoffmann (2016 – 2020)

Michał Walczak (2016 – 2020)

Rafał Damaziak (2016 – 2020)

Beata Baran (2016 – 2020)

 

Kolegium Elektorów

Natalia Czyżowska (2016 – 2020)

Marta Antosz (2016 – 2020)

Magdalena Olbert (2016 – 2020)

 

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

Łukasz Chyla (2018 - 2020)

 

Rada Funduszu Stypendialnego Ad Polonos

Magdalena Olbert (2016 - 2020)