Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapomoga

Zapomoga losowa może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Do zdarzeń losowych zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, narodziny dziecka, ciężką chorobę doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego, lecz tylko jeden raz w związku z jednym zdarzeniem.

Zdarzenie będące podstawą ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.