Zespół ds. Badania Opinii i Postaw Doktorantów Zespół ds. Badania Opinii i Postaw Doktorantów

Zadania Zespołu

  • badanie zaangażowania w proces studiowania wśród doktorantów
  • badanie zjawiska tzw. "wypalenia studiami" wśród doktorantów,
  • badanie związku zaangażowania w studia z osiągnięciami naukowymi 
  • analiza czynników, które wiążą się z zaangażowaniem pozytywnie (np. zasoby studiów na UJ) i negatywnie (np. wymagania jakie stawiają studia na UJ)

Skład Zespołu