Nauki humanistyczneZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 23 (4/2018)
Scandinavian Studies

Pobierz cały numer

 


S p i s   t r e ś c i

P. Dyguś: Sacrum och stavning. Användning av stora och små bokstäver i det svenska och polska liturgiska språket
D. Herda: On the Grammaticalization of Partitives into Degree Adverbs: The Case of Polish Odrobina ‘Crumb; a Little’ and Swedish Smula ‘Crumb; a Little’
O. Dziedzic: Personnamn som översättningsproblem. En studie av Andrzej Stasiuks roman Dziewięć och dess svenska översättning
P. Kaźmierczak: Do Moomins Have Nebs? Polish Translation Of Boel Westin’s “Tove Jansson. Ord, bild, liv”
M. Rola: Polska maträtter i den svenska översättningen av Małgorzata Musierowicz ungdomsroman Szósta klepka
P.Zaborowska: Konceptualisering av språkspel i den svenska översättningen av Księgi Jakubowe (Jakobsböckerna) av Olga Tokarczuk. ”Till stor del består världen av ord, som, sedan de väl uttalats, gör anspråk på den allmänna ordningen...”
S. Ławniczak: From a Safe Distance – Swedish Portrayal of World War II. Astrid Lindgren: Krigsdagböcker 1939–1945
A. Proszewska: Axel Hägerström, Uppsala School, and the Rise of Swedish Analytical Philosophy

 

Nauki humanistyczneZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 22 (3/2018)
Pobierz cały numer

 


S p i s   t r e ś c i
K. Grych: Pismo chińskie jako reprezentacja rzeczywistości. Rekonstrukcja językowego obrazu ognia utrwalonego w znakach chińskich
Z. Małysa: „Rester vivant” Michela Houellebecqa jako wykładnia dynamiki procesu twórczego
L. Michalska: Rola wyobraźni w rytuale inicjacyjnym B’nai B’rith
O. O'Toole: Ethnolect and Attitudes in Chicagoland: An Analysis of African American Chicagoan Attitudes to AAVE
A. Pietrzak: „Stopy, do czego was potrzebuję, gdy mam skrzydła do latania”. Malarstwo Fridy Kahlo jako odzwierciedlenie sytuacji cierpienia
A. Spiechowicz: Doświadczenie umierania w Tunelu Jacka Kaczmarskiego
A. Suchecka: „Tego, czem napompowałem się przez 38 lat starczy jeszcze na zrobienie paru interesujących rzeczy” – galeria uzależnień i eksperymentów ukryta w Listach do żony

 

 

Nauki humanistyczneZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 21 (2/2018)
Pobierz cały numer
 

 


S p i s   t r e ś c i

P. Filarska: Zmiany rozumienia pojęcia podmiotu i przedmiotu w ujęciu posthumanizmu, transhumanizmu oraz filozofii...
B. Szymankiewicz: Eros i Tanatos, Kierkegaard i Jaspers. Choroba na śmierć w Zabliźnionych sercach Maxa Blechera i w Sanatorium pod klepsydrą Brunona Schulza
J. Langowska: Dyplomacja kulturalna czy kulturowa – definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy...
M. Tofilski: Koncepcja empatycznego odbioru dzieła sztuki w perspektywie kognitywistycznej
K. Knoll: Phonetic Imitation of Mandarin Stops. The Case of Polish Advanced Learners
E. Pawłowska: Pourquoi cela fait rire? L’humour dans « Les dernières volontés » de Dominique Bréda
A. Stwora: Money Hanging in my Closet? Various Conceptualisations of Money in English
G. Bednarz: Rzeczywistość i sztuka wyobrażeń oraz kryteria dzieła sztuki w filozofii Leona Chwistka
Ł. Piątkowski: Zastosowanie analiz korpusowych w badaniach leksyko-gramatycznych. Perspektywa porównawcza niemiecko-polska

 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 20 (1/2018)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. Gunia: Wzmocnienie poznawcze jako podstawowy problem transhumanizmu
A. Grzenia: Analiza problemów w tłumaczeniu tekstu starofrancuskiego na język polski na przykładzie Le Devisement du monde B. Cyrek: Podłoże recepcji muzeum – aspekt emotywny
Ł. Mańczyk: Grzegorz Ciechowski, obywatel
R. Kołsut: Morfeusz wcielony. O powieści Po tamtej stronie Alfreda Kubina
N. Cichoń: O problemie fatum i wolnej woli w epyllionie Drakoncjusza De raptu Helenae (O porwaniu Heleny)
A. Moroz: Czy Dygasiński to „polski Kipling”? O niejednoznacznych granicach ludzko-zwierzęcych podziałów w literackich światach Adolfa Dygasińskiego i Rudyarda Kiplinga
J. Stożek: Goszczyński (nie)znany. O książce Danuty Sosnowskiej Seweryn Goszczyński. Biografia duchowa
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 19 (4/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. Goszczyńska: Rozmowa z Turczynem o wierze krześcijańskiej Bartłomieja Georgiewicza...
T. Babnis: Magi Eoa promunt munera. Pokłon Magów w poezji Prudencjusza
M. Szypenbejl-Tracz: Karol Homolacs – pojęcie formy organicznej w estetyce (dekoracji)
J. Kościński: Perspektywa Riggana. O fokalizacji w filmie Birdman Alejandro Gonzáleza Iñárritu
M. Malecko: Wrażliwość w służbie etyki. O aktorskich kreacjach Mai Komorowskiej w filmach Krzysztofa Zanussiego
W. Rubiś: Wstyd jako doświadczenie estetyczne – refleksja o współczesnej kulturze...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 18 (3/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

Ł. Byrski: Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma
E. Modzelewska: Marcin Rosienkiewicz – współtwórca emigracyjnego środowiska literackiego w Stanach Zjednoczonych XIX wieku
B. Skórska: O stereotypie „pani od polskiego” w opinii studentów
A. Wójciuk: Ekspresywność języka subkultury hip-hopowej
M. Płonka: Nazi hunting jako performans – performatywność polowania na nazistów w świetle filozofii Hannah Arendt
I. Łomanowska: Mikroświaty domowe i mentalne. O bohaterze filmu Uzak Nuri Bilge Ceylana
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 17 (2/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. Kiejziewicz: Wybrane aspekty rozwoju nowego japońskiego kina eksperymentalnego po 2000 roku...
J. Stożek: O ekfrazie w Kartkach z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba syntezy
B. Sawicka-Stępińska: Osłabienie realizacji hiszpańskiego fonemu /s/ w języku spikerów radiowych w Guayaquil...
G. Bednarz: Dopuszczalność zabijania w obronie własnej w świetle stanowiska Judith Jarvis Thomson
B.P. Bednarczyk: L’Expérience de la fragilité du sens dans La Nausée de Jean-Paul Sartre
Ł. Byrski: Of Many Souls of Man: Comparative Studies on the Concepts of a Soul(s) in Different Cultures
M. Janas: «Скажите гдѣ быть га, и гдѣ стоять глаголю?»
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 16 (1/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. Smurzyńska: Anima quodammodo cerebrum. Neurobiologia i filozofia o duchowości
D. Jurczak: Analiza krytycznoliteracka Jon 2,3-10
M. Ziemba: Rozważania nad kategorią rytmu Pawła z Tarsu Karola Huberta Rostworowskiego
P. Poterała: Fauna i flora w utworach Samuela Twardowskiego inspirowanych mitologią
K. Ossowska: Dumanowski Wita Szostaka – między fantastyką a powieścią historyczną
M. Skrzeszewska: Na bakier ze światem, czyli dlaczego Vedrana Rudan przeklina?
M. Stachera: Sprawozdanie z konferencji "Psychodebiuty"
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 15 (4/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

B. Szymankiewicz: Bruno Schulz – pisarz środkowoeuropejski?
S. Wyszogrodzka: Humanista działaczem kontrreformacyjnym. Wpływ podróży zagranicznych...
M. Świerczek: Czy język ma wpływ na dyskryminację kobiet? Feminizm analityczny...
A. Fidowicz: Bohater nieheteronormatywny w powieści. Nad czarną wodą Haliny Górskiej
R. Kurpiel: A Contrastive Analysis of Exclamations in Selected Italian and Polish Gaming Videos on YouTube
K. Pasternak: Kreowanie obrazu kobiety w rosyjskim dyskursie medialnym XXI wieku...
M. Winkler: Adaptowanie wzorców literackich jako przejaw złej wiary – analiza Pierwszej miłości...
P. Tendera, W. Rubiś: O wyzwoleniu sztuki od państwa
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 14 (3/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. Narewska: Kulturowe transformacje baletu Sylfida
K. Skiba: Contemporary kathak w Wielkiej Brytanii jako przestrzeń...
Z. Kozłowska: Poetyckie/pamiętane w języku: casus Jana Brzękowskiego
M. Piotrowska: Rola i znaczenie filmu w popularyzacji historii a kształtowanie...
W. Ciszewski: Narrow or Broad? Questioning the Scope of Public Reason
E. Gładkowska: Reverse Potential of Liminality in Hotel du Lac by Anita Brookner
A. Kasperek: Recenzja książki: S. Matusz, Licznik Geigera. 20 najważniejszych współczesnych wierszy...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 13 (2/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

I. Łomanowska: „Wieczne teraz” Christine i Waltera. O miłości i transcendencji...
A. Byrska: Studium nawrotu choroby psychicznej w języku. Narracja...
P. Kumięga: Koncepcja pejzażu romantycznego na przykładzie twórczości Caspara Davida Friedricha...
M. Chilińska: Anhelli Juliusza Słowackiego w świetle odczytań modernistycznych
A. Krawczyk: Gdy materia zostaje ożywiona... Napoleon w recepcji Teofila Lenartowicza
M. Petry: Czy autorytet może być oparty na strachu? Neron jako tyran na podstawie...
A. Wójciuk: Perswazja w reklamach społecznych
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 12 (1/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

N. Cichoń: Drakoncjusz, Luksoriusz...: głosy wandalskiej Kartaginy. Stosunek poetów łacińskich...
A. Cybulska: Obrzędowość wybranych świąt wiosennych w tradycji polskiej i rosyjskiej
J. Gościńska: Jeden kraj – wiele twarzy. Współczesne problemy Federacji Rosyjskiej...
D. Dymek: O sztuce krytycznoliterackiej młodego Adama Mickiewicza
A. Kiejziewicz: Skandalista Shuji Terayama – pomiędzy postulatami a odbiorem sztuki...
M. Raczyńska: Temporal Layers in the Attic. The Anthropological Essay about...
A. Modzelewska: Stereotypowe wyobrażenia dziecka... na temat ludobójstwa w Rwandzie...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 11 (2/2015)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. Kosterska: Tekstowa hybryda jako medium pamięci. O Miedziance...
A. Minge: Cuda Alice Rohrwacher w świetle teorii heterotopii M. Foucaulta
P. Miernik: Pisarz i filozof: Buddenbrookowie jako wola i przedstawienie
J. Wysocka: Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy (1949-2011)
W. Fatuła: „Новояз": об источниках оруэлловского канона
T. Babnis: Rzym i Italia w I księdze Tristia Owidiusza
P. Sobol: O Dzienniku z wygania (1824–1832) Tomasza Zana
Sz. Huptyś: Konsekwencje indoeuropeistycznej koncepcji glottalnej...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 10 (1/2015)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 

S p i s   t r e ś c i

B. P. Bednarczyk: Fenomenologii wyjście ku światłu...
K. Kuchowicz: Pielgrzymka do ojczyzny. Horsta Bienka powrót do Gliwic
A. Grzemska: „Europejka, obywatelka Danii, wieczna Żydówka, dzielna Polka"...
E. Kurak: Lwów – miasto uczonych w twórczości B. Paprockiego (1543–1614)
M. Rabajczyk: Barcelona, Sagunto, Madryt – drogi polskich artystów w Hiszpanii...
P. Kozłowski: Dzieło w ruchu. O performatywnym modelu odbioru Ulissesa...
M. Chłopek-Labo: Модификации характеристики главного героя...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 9 (2/2014)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

 


S p i s   t r e ś c i

A. D. Kowalski: Strategie wizualne jako formy przedłużenia pamięci...
I. Łomanowska: W więzieniu gestów. O rytuałach codzienności w Jeanne Dielman...
P. Gajda: Analiza paradygmatyczna składników syntaktycznych...
W. Rubiś: Zagadnienia budowy dzieła muzycznego na tle krytyki przemysłu kultury...
M. Galon: Platon 2.0
N. A. Michna: Powrót do źródeł, czyli co słychać w sztuce najnowszej...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 8 (1/2014)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

O. Szmidt: Inne możliwości, inne zapomnienia. Polska krytyka literacka...
P. Kozłowski: Poetyka epifanii Jamesa Joyce'a na przykładzie Modlitwy
A. Stec-Jasik: Kramarski kosmos. Kilka uwag o przedmiotach...
A. Kuchta: W poszukiwaniu straconego miasta. Lwów, Gliwice, Kraków...
E. Chudoba: Ewolucjonizmy w estetyce i ich konsekwencje
J. E. Cohn Jevi: Kidusz HaSzem i Kidusz HaChaim w żydowskiej myśli syjonistycznej...
K. Sielski: Porównanie poglądów K. Poppera, Z. Baumana i L. Kołakowskiego...
A. Mrówka: The Anglo-Saxon Transformations of the Biblical Themes...
F. Kwiatkowski: „Stupid Fucking White Man"? Antropologiczne ujęcie przemiany...
M. Hoły-Łuczaj: Recenzja książki: Nancy J. Holland, Ontological Humility...
M. Tendera: Recenzja książki: Samuel Nowak, Seksualny kapitał...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 7 (2/2013)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

Słowo wstępne
B. Bednarek: Dionizos i derywaty. Problem badawczy czy problem badaczy?
K. Moroz: Skończoność a nieskończoność w Liście do Rzymian
M. Kargól: „Utracone morze". Morze Południowe w pamięci zbiorowej Holendrów
K. Adamowicz: Kawaii – jako forma estetyzacji codzienności
A. Mus, P. Nowak: Skala i symbolika współczesnej architektury
M. Stelmach: Nielinearne trajektorie narracji – model teoretyczny
K. Siwoń: Muzyka w służbie konwencji...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 6 (1/2013)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły S p i s   t r e ś c i

Słowo wstępne
E. Binczycka: Łazarz wskrzeszony w poezji Anne Sexton. Studium motywu
R. Mazur: Koncepcja sztuki w klasycznym daoizmie
M. Ludera: Problem „tradycji malarstwa ikonowego" w późnych ikonach...
A. Kwiatek: Literatura i sztuka w Katalogu pamiątek złożonych w Domu Gotyckim...
K. Michałkiewicz: Erotyka i Tatry. Kosmos Gombrowicza wobec Pożegnania jesieni Witkacego
J. Romanowska: Transkulturowość czy trankulturacja?...
G. Dudek: Perswazja w ujęciu polskich i rosyjskich językoznawców...
D. Malina: Pojedynek gigantów, czyli Alicja numer dziewięć
N. Michna: Iwaszkiewicz – seksualizacja tekstu i tekstualizacja seksu
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 5 (2/2012)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

Słowo wstępne
S. Kamińska: Arystoteles i jego światopogląd?...
A. Jewuła: Prawda i pewność w Heideggerowskiej analityce jestestwa
L. Stachura: Poetycka czasoprzestrzeń w Słojach zadrzewnych...
A. Kopka: O logocentryzmie, czyli wstęp do zrozumienia filozofii Jacques'a Derridy
M. Marciniak: Granice emancypacji widza
K. Maniak: Gdzie jest kurator? – Zmieniająca się rola, znaczenie i metody pracy
A. Borawska: Psychoterapie postmodernistyczne....
A. Gawlikowska: How a Goy Becomes a Jew: A Curious Case of Malamud's Hero...
S. Filipowska: „Pisarz jest swoim bohaterem" – o prawie...
K. Bajka: Narcyz i Galatea. Postać sztucznej kobiety w nowożytnej refleksji...
B. Rusin: Normalizacja języka bułgarskiego na przykładzie rękopisu konstytucji...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 4 (1/2012)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły S p i s   t r e ś c i

Słowo wstępne
M. Bednarczyk: "Nieskończona jest rola dźwigacza sensu". O znaczeniu ruchu...
L. Kula: Nowa droga ateizmu według A. Comte'a-Sponville'a
A. Markwart: Nowożytne i współczesne spojrzenie na indywidualizm...
O. Bartosiewicz: Literatura jako egzemplifikacja kategorii kulturowych...
D. Kubik: Mickiewiczowski projekt kultury słowiańskiej...
A. Linek: Arteterapia - poznanie i wyrażanie siebie
B. Śniegocka: O malarskości w filmach Wilhelma Sasnala...
D. Głownia: Niezamierzony skandal, nieświadoma transgresja...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 3 (2/2011)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

M. Bogdalczyk: Między esencją a egzystencją w myśli filozoficznej Paula Tillicha
M. Hankus: "Powabny wdzięk ciał" a kreacja nowej sztuki religijnej...
M. Soliński: Tożsamość piękna i dobra w myśli Henryka Elzenberga
M. Lewicki: O Jeana Paula Sartre'a projekcie człowieka w sytuacji
P. Tendera: Democritus Junior - rec. książki R. Burtona Religijna melancholia
T. Mirecki: To nie jest książka romantyczna - rec. książki J. Filka Życie, etyka, inni
P. Tendera: Język sztuki i muzyki - sprawozdanie
I. M. Malec: Recenzja książki Rozumienie wartości w kulturach Wschodu
P. Tendera: "Kryzys czy przemiana? Postacie końca sztuki..." - sprawozdanie
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 2 (1/2011)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

K. Migdał: Awangardowe oblicze realizmu. Montaż literacki Debory Vogel
S. Kamińska: Brzytwa Ockhama czy brzytwa Austina - która ostrzejsza?
E. Skotniczna: XIX-wieczne ryciny z widokami miast i zabytków na rynku sztuki...
M. Bąk: Wyobraźnia i słowo. Nuta człowiecza Józefa Czechowicza
M. Maleszka: Proces kształtowania się nowej tożsamości w sytuacji postmigracyjnej...
Z. Grüner: Estetyka japońska w kulturze Zachodu
L. Kula: Zjawisko totalitaryzmu w perspektywie dzieła Hannah Arendt
A. Skóbel: Wobec zła... czyli o tym, co łączy, a co dzieli...
J. Zapart: O przeżyciu estetycznym i mistycznym u Abhinawagupty
J. Czajkowski: ПОЛІТИЧНЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДИНИ У СУЧАСНОМУ ЛІБЕРАЛІЗМІ
D. Czakon, P. Tendera: Sprawozdanie z prac zespołu badawczego
P. Tendera: Stanowiska i kontrowersje we współczesnej filozofii sztuki - recenzja
M. Barcikowska: Uczestnik sztuki jako świadek... Uwagi na marginesie wystawy
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr 1 (1/2010)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

A. Skóbel: The Problem of Self-Identity in Tennyson's The Lady of Shalott...
M. Lubecki: Znaczenie ekstazy i horyzontu w filozofii M. Heideggera
M. Kalandyk: Etniczny konflikt o tożsamość a zmiana identyfikacji językowej...
J. Dziadowiec: Góralskie reprezentacje, czyli rzecz o Podhalanach i ich kulturze
E. Korzeniowska: Transkulturowość w kontekście twórczości Tanizakiego Jun'ichiro
J. Gajek: Obraz ruiny w Trojankach Eurypidesa - próba analizy dramatu
A. Wilczura: Między Orientem a Okcydentem. Pogranicze tożsamościowe...
M. Tendera: Recenzja książki: A. Huxley, Diabły z Loudun
P. Tendera: VI Biennale w Berlinie - sprawozdanie