Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 17 (2/2018)
Pobierz cały numer
 


S p i s   t r e ś c i

K.P. Stepanow: Rola kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu mózgu oraz siatkówki
W. kupny: Ochrona prywatności w miejscu pracy w erze dynamicznie rozwijających się technologii

 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłeZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 16 (1/2018)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

S p i s   t r e ś c i

M.E. Bielińska: Paradoks dychotomii
M. Białończyk: Oszacowanie drugiej wartości własnej odwzorowania kantowego

 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 15 (2/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

A. Stencel, A. Proszewska: Dlaczego w biologii tak trudno być „rewolucjonistą”?
P. Kubiak, J. Leśnikowski: Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych
P. Leśniewicz: Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego
A. Laska-Leśniewicz: Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania(rapid prototyping) w nowoczesnej medycynie
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 14 (1/2017)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - Abstrakty
M. Maślanka: Substytucja octanów allilowych nukleofilami fosforowymi oraz zawierającymi atom fosforu
A. Laska: Biomateriały stosowane w inżynierii tkankowej do regeneracji tkanek
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 13 (2/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

H. Zwinczewska, D. Zwinczewska, J. Domka, P. Ryniak: Postawy i zwyczaje studentów medycyny w Polsce...
M. Miąsko, M. Łukasiewicz: Wyniki produkcyjne i wydajność rzeźna gołębi utrzymywanych w systemie klatkowym
B. Kuna: Osobowość a reakcja na płacz dziecka(abstrakt)
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 12 (1/2016)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

A. Furgała, K. Sałat, A. Podkowa: Transportery GABA jako cel terapeutyczny dla...
A. Bazarnik: Aktywność elektrodermalna w metodzie biofeedback – zastosowanie kliniczne...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 11 (2/2015)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

J. Michna, S. Irusta, A. Kyzioł: Otrzymywanie włókien alginianowych i chitozanowych...
W. Tomczyk: Do Not Let the Dead Bite! Different Scenarios of the Zombie Epidemic...
A. Zembala: Modele komunikacyjne w relacjach lekarz – pacjent
A. Bazarnik, K. Gąsiorek: American cat, czyli koty i ludzie w neuronauce
P. Gajda-Morszewski, K.Śpiewak: Medyczne zastosowania laktoferyny
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 10 (1/2015)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - wykłady inauguracyjne:

S. Kwiecień: Antyoksydacyjne i gastroprotekcyjne współdziałanie tlenku azotu...
B. Malawska: Możliwość terapii choroby Alzheimera lekiem wielofunkcyjnym
A. Ptak-Belowska: Fizjologiczna rola receptorów związanych z białkami G...
M. Sanak: MikroRNA w regulacji ekspresji genetycznej...
J. Ryś: Badania aberracji chromosomowych i ekspresji wybranych genów...

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty

Suplement

P. Gajda-Morszewski, K. Śpiewak: Laktoferyna – białko multipotencjalne
D. Szot, K. Starzak, A. Skopińska, S. Wybraniec: Mass Spectrometric Detection...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 9 (2/2014)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

M. Bakierska: Materiały katodowe dla nowej generacji akumulatorów typu Li-Ion
M. Ciechomska: Maści czarownic, śmiertelne trucizny i serum prawdy...
M. Ćwięka: Adsorpcja lizozymu – charakterystyka struktur białkowych...
A. Pastuła: Relacja z międzynarodowego kongresu...
M. Płotek, K. Dudek: „Ostatni dzwonek przed maturą" – warsztaty maturalne
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 8 (1/2014)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - wykłady specjalne:

J. Dulak: Komórki macierzyste: możliwości, nadzieje, nieporozumienia
K. Juźwiak: Rola przypadku w badaniach naukowych
A. Łoboda: Rola mikroRNA oraz czynnika transkrypcyjnego Nrf2...
J. Majerczak: Wskaźniki wydolności fizycznej człowieka i ich zmiana...
H. Skarżyński: Znaczenie drogi słuchowej w rozwoju współczesnego społeczeństwa

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - Sesja konkursowa: Aktualne kierunki chemii medycznej w badaniach polskich doktorantów - abstrakty

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty - suplement

Suplement

D. Szot: Pozyskiwanie barwników betalainowych z biomasy
D. Szot, K. Starzak, A. Skopińska, S. Wybraniec: Reduction of Selected Betacyanins
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 7 (2/2013)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 

S p i s   t r e ś c i

M. Jabłońska, L. Chmielarz: Nitrogen Oxides Removal by SCR Process – State of the Art
S. Szot: Synoptyczne uwarunkowania zjawisk niebezpiecznych dla lotnictwa
P. Nowak, T. Seidler: Schemat różnicowy
K. Śpiewak: Stan obecny i perspektywy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 6 (1/2013)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - wykłady inauguracyjne:

A. M. L. Coenen: Inaugural lecture: Beck's place in the history of electroencephalography
O. Zayachkivska: Inaugural lecture: Scientific portrait of Adolf Beck...
E. Pamuła: Biomimetyczne materiały wspomagające regenerację tkanki kostnej
J. Drukała: Komórki macierzyste jako alternatywne źródło dla przeszczepów...

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty

Suplement

K. Dudek, A. Kopytek, M. A. Płotek, S. Smusz: Ocenianie w szkole – trud i odpowiedzialność
A. Bogdali: Charakterystyka rynku biotechnologicznego w Polsce
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 5 (2/2012)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

K. Nesterowicz: Research on the Effectiveness of Transferring Skills...
R. Sitarz, M. Kolasińska-Bzoma, M. Skórzewska, W. P. Polkowski, R. Maciejewski: Cyklooksygenaza-2...
M. B. Kaczor: Zmiany zachodzące w organizmie płazów pod wpływem jonów ołowiu
M. Łukasiewicz: Układy liposom-polimer jako nośniki białek zakotwiczonych przez GPI
K. Szewczyk, W. Balwierz: Metody detekcji przerzutów komórek neuroblastoma do szpiku kostnego

Prace interdyscyplinarne

A. Pałka: Matematyka w sztuce – anamorfoza
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 4 (1/2012)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - wykłady inauguracyjne:

M. Żylicz: Stres a choroby nowotworowe
E. K. Zuba-Surma: W poszukiwaniu nieśmiertelności - komórki macierzyste w medycynie...

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 3 (2/2011)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

B. Matejko: Nowoczesne technologie w terapii cukrzycy typu 1
M. Sadyś, D. Myszkowska, M. Smith: Charakterystyka badań aeromykologicznych...
M. Grolik: Inżynieria tkankowa - nowe narzędzie w rekonstrukcji tkanek
P. J. Chomiak, J. J. Pietrzyk: Omówienie problemu właściwej interpretacji kariotypu...
P. J. Chomiak, M. Janeczko: An 11-Year-Old Boy with Down Syndrome Phenotype...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 2 (1/2011)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - wykłady inauguracyjne:

M. Nowakowska, K. Szczubiałka, Sz. Zapotoczny, A. Karewicz, M. Kepczyński, J. Lewandowska: Materiały polimerowe...
T. J. Guzik: Medycyna translacyjna - czyli o tym, co najważniejsze w badaniach biomedycznych

Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty

 

Zeszyty Naukowe - Nauki ścisłe Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Ścisłe, nr 1 (1/2010)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

R. Błocińska: Cykl estralny u świni domowej
R. Błocińska: Folikulogeneza i steroidogeneza...
M. Hubalewska-Mazgaj, G. Bochenek, G. Pulka, M. Sanak: Wykrywanie obecności genomu rynowirusa...
B. Matejko, J. Gładysz: Idea protez bionicznych w nowoczesnej protetyce