Zeszyty Naukowe TD UJ

Zespół Redakcyjny /Editorial office

redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

 

Ewa Modzelewska
Redaktor Naczelny
eva.modzelewska@gmail.com

 

Rafał Kur

Sekretarz redakcji
rafalkur@yahoo.pl

 

Seria Nauk Humanistycznych:

Joanna Stożek

Redaktor prowadząca
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

 

Redaktorzy tematyczni:

Iwona Boruszkowska

Natalia Cichoń

Damian Herda

Alicja Kosterska

Karolina Koziara

Katarzyna Kurowska

Fryderyk Kwiatkowski

Iga Łomanowska

Zofia Małysa

Marcin Maślanka

Ewa Modzelewska

Arkadiusz Nyzio

Krzysztof Popek

Monika Sagało

Joanna Świt

Seria Nauk Społecznych:

Krzysztof Popek

Redaktor prowadzący
spoleczneznuj@gmail.com  

 

Redaktorzy tematyczni:

Emil Antipow 

Karolina Blecharczyk

Agata Cebera

Łukasz Chyla

Dominik Horodyski

Marcin Klemenski

Karolina Wanda Olszowska

Khystyna Potapenko

Monika Serek

Anna Rosowska

Justyna Rosowska

Jarema Słowiak

Aleksander Wróbel 

Seria Nauk Ścisłych:

Agnieszka Proszewska

Redaktor prowadzący
scislezntduj@gmail.com

 

Redaktorzy tematyczni:

Anna Bogdali

Yuliya Chykunova

Patryk Kasza

Joanna Luc

Magdalena Olbert

Agnieszka Proszewska

Anna Sulima

Stanisław Szufa 

Klaudyna Śpiewak

Wojciech Tomczyk