Zeszyty Naukowe TD UJ

Zespół Redakcyjny /Editorial office

 

Joanna Świt

Redaktor Naczelny

redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

 

Agnieszka Ścibior

Zastępca redaktora naczelnego

 

Stanisław Szufa

Sekretarz redakcji

 

 

Seria Nauk Humanistycznych:

Joanna Świt

Redaktor prowadząca
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

 

Redaktorzy tematyczni:

Dorota Czerkies

Damian Herda

Katarzyna Kurowska

Fryderyk Kwiatkowski

Alicja Lasak

Zofia Małysa

Karolina Wanda Olszowska

Maria Sztuka 

Agnieszka Ścibior

Ewelina Tkacz

Seria Nauk Społecznych:

Krzysztof Popek

Redaktor prowadzący
spoleczneznuj@gmail.com  

 

Redaktorzy tematyczni:

Emil Antipow 

Karolina Blecharczyk

Agata Cebera

Łukasz Chyla

Dominik Horodyski

Marcin Klemenski

Karolina Wanda Olszowska

Khystyna Potapenko

Monika Serek

Anna Rosowska

Justyna Rosowska

Jarema Słowiak

Aleksander Wróbel 

Seria Nauk Ścisłych:

Agnieszka Proszewska

Redaktor prowadzący
scislezntduj@gmail.com

 

Redaktorzy tematyczni:

Anna Bogdali

Yuliya Chykunova

Patryk Kasza

Joanna Luc

Magdalena Olbert

Agnieszka Proszewska

Anna Sulima

Stanisław Szufa 

Klaudyna Śpiewak

Wojciech Tomczyk