Fundusze własne UJ

Uniwersytet Jagielloński dysponuje własnym funduszami przeznaczonymi na wspieranie studentów i doktorantów. Doktoranci mogą ubiegać się o środki z następujących funduszy:

1. Fundusz im. Adama Krzyżanowskiego- ma wspierać najzdolniejszych doktorantów z otwartym przewodem doktorskim

2. Fundusz Królowej Jadwigi –dla pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze

3. Stypendium im. Profesora Franciszka Leji adresowane do studentów matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dla doktorantów i młodych pracowników naukowych IMUJ

4. Stypendium im. Michała Jakuba Łyska - dla najlepszego młodego matematyka

Szczegółowe informacje o funduszach, zasady kwalifikacji oraz terminy składania wniosków znajdują się tutaj.

http://www.dn.uj.edu.pl/fundusze

7. Stypendium bilateralne

Stypendium przyznawane jest studentom i doktorantom w ramach zagranicznych umów dwustronnych pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, a innymi prestiżowymi uniwersytetami w Europie i poza nią. Zależnie od umowy doktorant moze wyjechać na kilkutygodniowe lub jednosemetralne stypendium do Chin, Stanów Zjednoczonych oraz w obrębie Europy do Austrii, Bułgarii, Chrowacji, Finlandii, Holandii, Macedonii, Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier, Włoch.

Osoby do kontaktu:

Maria Kantor - kraje europejskie

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. (12) 663 30 14
kantor@adm.uj.edu.pl

Anna Wyżkowska - kraje pozauropejskie

ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. (12) 663 30 15
anna.wyzykowska@uj.edu.pl

http://www.dwm.uj.edu.pl/pracownicy/wyjazdy

 

Ponadto doktoranci mogą ubiegać się o środki w ramach:

8. Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak

Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno - bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych. Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak" zgodnie ze Statutem udziela pomocy studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, który znaleźli się trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Strona Fundacji Bratniak

http://www.bratniak.krakow.pl/

9. Stypendium SYLFF Fundacji Tokijskiej

Stypendia są przyznawane wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Więcej informacji:

http://www.sylff.uj.edu.pl/wstepne-informacje