Uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna wniosku w Konkursie na Dofinansowanie Działalności Doktorantów odbywa się za pośrednictwem formularza umieszczonego na platformie zdalnego nauczania pod adresem: https://krakus.czn.uj.edu.pl/course/view.php?id=46.

Przed uruchomieniem formularza należy zalogować się do systemu wybierając opcję „jestem studentem/doktorantem UJ” i wpisując dane logowania do systemu (tożsame z danymi logowania do poczty UJ). Następnie należy kliknąć na opcję „zapisz mnie” na dole ekranu i kolejno kliknąć na ikonę „Konkurs”, a następnie "
Wybierz ten link, aby odpowiedzieć na pytania"
Po otwarciu formularza należy wypełnić wszystkie pola, a następnie przesłać.
Formularz nie generuje kodu rejestracji, zatem pole kod rejestracji na wniosku
o dofinanowanie należy zostawić puste.