Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi.

Doktorantko/Doktorancie, jeśli jesteś zainteresowany zagranicznym wyjazdem stypendialnym, zachęcamy do odwiedzenia strony Skrzydlatych Studiów.

http://skrzydlatestudia.pl/

Aktualne wiadomości

Konkurs na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów w ramach Programu PROM

Wioletta Pugacewicz, 21.11.2018

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs w ramach projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich na wyjazdy na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia. 
 
Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 
 
W ramach Projektu finansowane są:  
 
koszty podroży uczestnika projektu; 
koszty utrzymania uczestnika projektu; 
koszty opłat konferencyjnych, 
koszty uczestnictwa w szkołach letnich lub zimowych. 
 
Możliwe są wyjazdy na konferencje naukowe oraz szkoły letnie lub zimowe do instytucji zagranicznych zlokalizowanych w krajach OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) oraz wyjazdy na krótkie formy kształcenia do instytucji zlokalizowanych zarówno w krajach OECD jak i z poza OECD. 
 
Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019, w okresie realizacji Projektu do 22 września 2019r.
 
Zgodnie z priorytetami Programu pierwszeństwo w wyjazdach będą mieli doktoranci oraz pracownicy akademiccy, którzy nie ukończyli 40 roku życia. 
 
Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego zagranicznej instytucji przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w zaplanowanych zadaniach. 
 
Możliwe są następujące formy wsparcia:
a. Udział w szkołach letnich lub zimowych,
b. Udział w konferencjach naukowych,
c. Udział w krótkich formach kształcenia (stażach, kursach, warsztatach, szkoleniach).
 
W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd. 
 
Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 14 grudnia 2018 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:
 
1) Formularza rekrutacyjnego – wypełnionego i podpisanego przez Kandydata oraz w przypadku doktorantów promotora pracy doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego w przypadku pracowników akademickich (akceptowane będą jedynie dokumenty z wymaganymi podpisami w oryginale). 
2) Potwierdzenia z instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w szkole letniej/zimowej, udziału w konferencji lub uczestnictwa w krótkiej formie kształcenia (akceptowane są skany). 
3) Parafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej stronie Regulamin udziału w Projekcie. Podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści. 
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu – podpisane przez Kandydata.
 
Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2018 r.
W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 
 
 
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekrutacja na program Erasmus+ KA107 wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19 do Kenii i RPA

Wioletta Pugacewicz, 15.10.2018

Droga Doktorantko, Drogi Doktorancie!

 

serdecznie zapraszamy do udziału w Rekrutacji na program Erasmus+ KA 107 wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19 do Kenii i RPA. Szczegółowe informacje o zasadach programu oraz kryteria kwalifikacyjne dostępne są na stronie: https://dmws.uj.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie1  

 

Termin rekrutacji: 15 - 25.10.2018 r.

 

Nie czekaj, to ostatnia szansa, żeby wyjechać na program Erasmus+ KA107 w roku akademickim 2018/19. Złóż  wniosek online!

 

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium w wysokości 650 EUR/miesiąc + ryczałt na dojazd (od 820 EUR do 1100 EUR).

 

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook’u: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/ , gdzie będziesz miał okazję zapytać innych stypendystów o wrażenia i doświadczenia zdobyte podczas ich wyjazdu na program Erasmus+

 

 

Pozdrawiam serdecznie/Kind regards, 
Monika Rząca

Institutional Erasmus+ Coordinator
International Students Office
Jagiellonian University (PL KRAKOW01)

Konkurs na dofinansowanie wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich w roku 2019

Wioletta Pugacewicz, 03.10.2018

Szanowni Państwo,

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o możliwości ubiegania się o krótkoterminowe wyjazdy doktorantów do uczelni europejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku 2019.

Termin i miejsce składania dokumentów:

– do 31 października 2018,

– DWM, Czapskich 4, pok. 25.

 

Zgodnie z zasadami wymiany bilateralnej realizacja wyjazdów wiąże się z deklaracją zarezerwowania środków zgodnych z liczbą wnioskowanych dni wyjazdu.

Środki te mogą być zadeklarowane przez Prorektora ds. dydaktyki w ramach konkursu na dofinansowanie wyjazdów doktorantów  (informacja o konkursie ).

Formularzem zgłoszeniowym jest Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną.

Formularze, programy robocze do uczelni europejskich, zasady rozpatrywania wniosków znajdują się w części „Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich” na stronie:

http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/pracownicy/informacje-ogolne

 

Ponadto, środki te może zadeklarować dziekan lub dyrektor instytutu macierzystego osoby wnioskującej.

W tym przypadku doktorant składa formularz Zgłoszenie na wymianę bilateralną, który ma być podpisany dysponenta środków/kierownika jednostki oraz dziekana.

 

Proszę zapoznać się z treścią ogłoszenia o wymianie bilateralnej w roku 2019

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/140807160

 

Z poważaniem,

M. Kantor

 

Dr Maria Kantor

Jagiellonian University

International Relations Office

Czapskich 4; 31-110 Kraków

Te. +48 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

www.dwm.uj.edu.pl

II Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19

Wioletta Pugacewicz, 19.09.2018

Droga Doktorantko, Drogi Doktorancie,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19. Szczegółowe informacje o zasadach programu oraz kryteria kwalifikacyjne dostępne są na stronie:

http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Termin rekrutacji: 17.09 - 07.10.2018 r.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie przez system USOSweb (zakłada: Wymiana studencka). Tam też znajdziesz listę uczelni do których możesz wyjechać. Nie czekaj, to ostatnia szansa, żeby wyjechać na program Erasmus+ w nadchodzącym roku akademickim. Złóż  wniosek online!

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium, którego wysokość uzależniona jest od kraju do którego wyjedziesz na program Erasmus+ i wynosi od 500 EUR do 400 EUR na miesiąc.

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook’u, gdzie będziesz miał okazję zapytać innych stypendystów o wrażenia i doświadczenia zdobyte podczas ich wyjazdu na program Erasmus+

 

Pozdrawiam serdecznie/Kind regards, 
Monika Rząca

Institutional Erasmus+ Coordinator
International Students Office
Jagiellonian University (PL KRAKOW01)

logo_stopka2_(00000002)_mail

The BUP PhD Award 2018, The BUP Travel Grant Programme for Young Researchers

Wioletta Pugacewicz, 16.05.2018

Dear all,

We have the pleasure to announce this year's BUP PhD Award and the BUP Mobility Grant.

 

The BUP PhD Award 2018
The Baltic University Programme (BUP) award for the best PhD thesis supports high quality research promoting sustainable development. The awards are established in two research area groups:

  • Natural Sciences, Technology and Engineering
  • Social Sciences and Humanities.

Deadline for nominations: 30th August 2018.
For further information please see the attachment or the BUP web site.

 

The BUP Travel Grant Programme for Young Researchers
The main aim with the Mobility Grant is to develop and strengthen the co-operation among young researchers in the Baltic Sea Region. The grant is intended to support young scholars from BUP member universities who´s research promote sustainable development. The grant winner will be invited to present the research at a BUP conference, as an opportunity to disseminate results, ideas and create intra-network cooperation.

The Mobility Grant is open to PhD students and Postdoc scholars from all BUP member universities
Deadline for applications: 31st October 2018.
For further information please see the attachment or the BUP web site.