Komisja do spraw Pomocy Materialnej

Zadania

Do kompetencji Komisji ds. Pomocy Materialnej Towarzystwa Doktorantów UJ należy:

  • przydzielanie miejsc doktorantom w domach studenckich 
  • podział Funduszu Pomocy Materialnej w porozumieniu z Uczelnianią Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ na podstawie zasad zatwierdzonych przez Rektora UJ.

Ponadto Komisja ds. Pomocy Materialnej po uwzględnieniu aktualnych informacji o:

  • kwocie dofinansowania w ramach Funduszu Pomocy Materialnej przeznaczonej dla doktorantów
  • liczbie doktorantów
  • zmianach dotyczących średniego dochodu oraz hektara przeliczeniowego dostarczanych przez GUS za rok miniony,

dokonuje w porozumieniu z Rektorem ustalenia wysokości progów dochodów uprawaniających do stypendiów socjalnych oraz kwot świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium socjalnego (z dodatkiem mieszkaniowym)
  • zapomogi losowej
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Opracowali: Krzysztof Gargasz, Marcin Jarząbek

Skład Komisji

Przewodniczący Komisji:

Paweł Winiarski

kpm-doktoranci@uj.edu.pl

tel. kom. 506 006 086

Członkowie Komisji:

Natalia Chrobak

Dominik Hodurek

Agnieszka Mącznik

Marzena Miśkiewicz

Magdalena Olbert

Grzegorz Sowa

Wiktor Węglewicz

Anna Wójtowicz

 

 

Podstawy prawne