Konferencje krajowe

III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa - zaproszenie

Wioletta Pugacewicz, 13.05.2019

W imieniu Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji „Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Celem III Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa jest przedstawienie przez uczestników najnowszych wyników badań poświęconych problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa, z podziałem na jego wymiar krajowy i międzynarodowy.
Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie systemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiarów z perspektywy lokalnej, regionalnej i globalnej. 
Warunkiem udziału w konferencji jest wysłanie do organizatorów formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://tinyurl.com/y2upka6k

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ: http://www.zbn.inp.uj.edu.pl/3jkb

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach.

W imieniu organizatorów:

Prof. dr hab. Artur Gruszczak
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego 
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Dr Piotr Bajor
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
III Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Konferencja naukowa "Triada nauk administracyjnych- stan obecny i perspektywy"

Wioletta Pugacewicz, 06.05.2019

 

Zapraszamy na konferencję naukową  "Triada nauk administracyjnych- stan obecny i perspektywy"  Rzeszów 13-14 czerwca 2019 r., organizowaną przez Zakład Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Nauki Administracji UR oraz Wojewodę Podkarpackiego.

Organizatorzy przewidzieli konkurs na referat do panelu studencko-doktoranckiego. Nagrodą dla wyłonionych w konkursie uczestników jest bezpłatny udział czynny w panelu studencko-doktoranckim oraz nagroda rzeczowa.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 31 maja 2019 r.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji pod adresem: http://triadanauk.pl/.

Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Wioletta Pugacewicz, 24.04.2019

Serdecznie zapraszamy doktorantów na Międzynarodową Konferencję
Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej www.ortreh.pl
Zapraszamy do prezentacji prac dotyczących leczenia kości, mięśni, skóry
i narządów wewnętrznych.

Tematyką konferencji jest leczenie nieoperacyjne, diagnostyka, opieka
przed i pooperacyjna, stosowanie leków i zabiegów w wielu schorzeniach
oraz m.in. prawne, psychologiczne, etyczne aspekty związane z podjętym
leczeniem. Wydarzenie umożliwia prezentowanie oryginalnych prac
badawczych, prac przeglądowych i poglądowych oraz opisów przypadku w
formie ustnej lub plakatowej.

Komitet Naukowy przyzna nagrody dla prelegentów, a oprócz tego
uczestnicy będą mieli okazję opublikowania punktowanej pracy naukowej w
czasopiśmie lub rozdziału w monografii. Zapraszamy także do uczestnictwa
w praktycznych warsztatach.

Na Konferencję zapraszamy do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w
dniach 5-7 grudnia 2019 r. Rejestracja rozpoczyna się 1 czerwca 2019r.
www.ortreh.pl www.facebook.com/ortreh


Sara Moqbil
Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii
Nieoperacyjnej

Konferencja naukowa z cyklu: "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

Wioletta Pugacewicz, 08.04.2019

23 maja 2019 r. 
Warsztaty praktyczne 

24 maja 2019 r. 
Konferencja naukowa z cyklu: "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców"

Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na III Ogólnopolską Konferencję Naukową adresowaną 
do młodych adeptów nauki. 

Celem konferencji jest analiza współczesnych problemów ekonomicznych widzianych z perspektywy młodych naukowców. Na inicjatywę składają się wspólne badania młodych naukowców, forum dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki. Konferencja to także okazja do przedstawienia innowacyjności stosowanych rozwiązań, działalności przedsiębiorstw oraz kierunków współpracy nauki i gospodarki w ramach badań interdyscyplinarnych. 

TEMATYKA KONFERENCJI 
uwarunkowania innowacyjności gospodarki 
zrównoważony rozwój 
czynniki wzrostu gospodarczego 
rozwój lokalny i regionalny 
instytucje i ich znaczenie w gospodarce 
rynek pracy 
finanse publiczne i polityka fiskalna 
handel wewnętrzny i międzynarodowy 
ekonomia behawioralna 

 

Szczegółowe informacje i rejestracja

Konferencja "Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego"

Wioletta Pugacewicz, 25.03.2019

Szanowni Państwo,


Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" zaprasza na OKN "Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego", która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 26 kwietnia 2019 roku.  Postanowienia, które wprowadza tzw. Ustawa 2.0 oddziałują na wiele grup społecznych, w tym przede wszystkim na środowisko studenckie i doktoranckie. Organizując wydarzenie, mamy na celu stworzenie forum dyskusji i prezentacji badań oraz osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym, aktualnych problemów związanych z reformą szkolnictwa wyższego oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie, przez co zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o wydarzeniu na Państwa stronie internetowej i mediach społecznościowych.


Wydarzenie jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką reformy prawa o szkolnictwie wyższym: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów czy przedstawicieli środowisk zawodowych, w których potrzebna jest wiedza na ten temat.


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktami (do 1000 znaków bez spacji) prosimy składać do 5.04.2019 roku na adres mailowy: adremkonferencja2019@gmail.com


Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji. W przypadku pozostających pytań i wątpliwości zostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym adremkonferencja2019@gmail.com, oraz stronie na Facebooku Koła oraz wydarzeniu Konferencji
https://m.facebook.com/events/334381717186364


Serdecznie pozdrawiamy,
Zarząd KNA "Ad rem"

-- 
Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem"
Wydział Prawa i Administracji UAM
ul. Św. Marcin 90
61-809 Poznań
www.adrem.amu.edu.pl