Konferencje krajowe

5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors

Wioletta Pugacewicz, 07.11.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Studenckiego Towarzystwa Naukowego chciałabym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Jest to konferencja naukowa umożliwiająca prezentację dorobku studentów i doktorantów kierunków medycznych. Odbędzie się ona w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2018 roku. 
Wydarzenie to zrzesza wielu studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy z całej Polski, a także z sąsiednich krajów. Kongres będzie idealną okazją do zapoznania się z  najnowszymi osiągnięciami nauki, szansą na wymianę poglądów dotyczących tematyki natury naukowej czy tez studenckiej.
Wszystkie aktualności można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na funpage`u na facebooku:
•       http://www.limc.umlub.pl/
•       https://www.facebook.com/Lublin-International-Medical-Congress-1035476643280696/

Z poważaniem,
Przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Lublinie
Monika Włodarczyk

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu - wokół COP24”

Wioletta Pugacewicz, 23.10.2018

Szanowni Państwo,

Koło Euroatlantyckie Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza doktorantów i magistrantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu - wokół COP24”. Inspiracją dla organizacji konferencji jest najważniejsze wydarzenie rangi międzynarodowej organizowane w tym roku w Polsce – 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP14) – które przyciągnie głowy państw i rządów oraz dyplomatów i ekspertów z całego świata. Organizowana przez nas konferencja ma w zamierzeniu stanowić płaszczyznę do akademickiej debaty o międzynarodowej polityce klimatycznej i energetycznej. Wydarzenie przewidywane jest na cały dzień i będzie oparte na przedstawionych poniżej 3 obszarach tematycznych, wokół których wygłoszonych zostanie około 20 prac naukowych przygotowanych przez referentów z różnych uniwersytetów z całej Polski. Szczegółowy program konferencji uzależniony jest od nadesłanych zgłoszeń i zostanie opublikowany na dwa tygodnie przed wydarzeniem. Zapraszamy młodych naukowców prowadzących badania w zakresie międzynarodowej polityki klimatycznej, stanowiska Unii Europejskiej wobec przeciwdziałania zmianom klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i polityka klimatycznej Polski.
Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. na Kampusie głównym UW w Warszawie.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa czynnego następuje poprzez wysłanie abstraktu wraz z załączoną bibliografią na adres: konferencja@euroatlantyckie.pl.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.11.2018. Czynny udział akademików wiąże się z uiszczeniem stosownej opłaty konferencyjnej w wysokości 80 złotych.

 

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/2300289836867618/ 

Z poważaniem,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Łukasz Kordowina

Unintended and Possibility Workshops, May 2019 in Warsaw

Wioletta Pugacewicz, 23.10.2018

7th Unintended Consequences Workshop  

Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences

6-7 May 2019, Warsaw, Poland 

Guest speaker: John Preston (University of Essex)

Deadline for submission of mini-conference proposals: 15 November 2018

Deadline for abstract submission: 15 December 2018.

 

3rd NES Workshop

Economy & the Possible: Alternative, Missed and Reified Futures in Contemporary Society

20-21 May 2019, Warsaw, Poland

Guest speakers: Gary Herrigel (University of Chicago) and Marcin Serafin (Polish Academy of Sciences)

Deadline for submission of abstracts: 10 December 2018.

18ta Konferencja (Web of Science) - Warszawa - zgłoszenia

Wioletta Pugacewicz, 19.10.2018

Szanowni Państwo,
W imieniu Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akdamii Nauk, Rady
Naukowej oraz Organizatorów zapraszam na 18-tą Konferencję Pracowników
Nauki i Ludzi Biznesu (Ekonomia-Zarządzanie-Finanse), która odbędzie się
w dniach 17-18.06.2019 w Pałacu Staszica w Warszawie (Sala Lustrzana).
Monografie pokonferencyjne są od 2009 roku regularnie indeksowane przez
Web of Science.

Formularz zgłoszenia z abstraktem, bieżący tom monografii oraz
szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji:
https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/

Serdecznie zapraszam!
Anna Ujwary

--
Dr hab. Anna Ujwary-Gil, Prof. INE PAN
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Redaktor Naczelny
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)

The Impact of Rivalry Between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe

Wioletta Pugacewicz, 08.10.2018

The Jagiellonian Conference on Security in Asia, Africa and Europe
Organized by the Institute of the Middle and Far East of the Jagiellonian University in Krakow 

In cooperation with the DEEP Programme of the North Atlantic Treaty Organization

Krakow, Poland, 22–23 November 2018

Abstrakty (w języku angielskim) należy przesyłać na adres secaaconference@gmail.com do 15 pażdziernika 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.securityconference.pl

Wszelkie pytania proszę kierować w formie mailowej na adres: secaaconference@gmail.com