Salon Naukowy

To inicjatywa Towarzystwa Doktorantów UJ mająca na celu popularyzację badań młodych naukowców szerszej publiczności, a także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój dyskisji nad zagadnieniami z różnych dziedzin nauki.


Patronat nad przedsięwzięciem objął prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki.

Salon Naukowy jest kontynuacją istniejącego od 2007 roku Salonu Naukowo-Kulturalnego cieszącego się dużą popularnością.

Wraz z nową edycją Salonu Naukowego TDUJ ustanowiony został KONKURS na najlepsze prezentacje popularnonaukowe promujące badania i projekty naukowe doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas każdego ze spotkań prezentowane są 3 referaty, spośród których publiczność wybierze najlepszy. Kolejnym etapem konkursu jest wybór referatu roku.

Przewidziane nagrody:

  1. 350 zł za referat miesiąca (do wykorzystania na zakup literatury naukowej)
  2. 3 500 zł za referat roku.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres: salonynaukowe.tduj@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Załączniki:

Zasady konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz również