Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O monografii

,,Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” będzie ukazywać się od 2020 roku i stanowić wydawniczą kontynuację ,,Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”. Na łamach monografii będą publikowane oryginalne artykuły naukowe z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych, m.in. literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii, socjologii, historii.


Częstotliwość: 2 tomy w ciągu roku.


Język artykułów naukowych: polski, angielski


Monografia TD UJ będzie ukazywać się w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły naukowe muszą być powiązane z podanym wcześniej tematem numeru.


Kontakt z redakcją: monografia.tduj@gmail.com


Pragniemy zaznaczyć, że ,,Monografia TD UJ” będzie wydawana w wydawnictwie naukowym obecnym w wykazie wydawnictw punktowanych
MNiSW (tzw. nowa lista).


Adres redakcji: ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków