Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O monografii

,,Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” (wcześniej: ,,Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”) to czasopismo naukowe wydawane przez Towarzystwo Doktorantów UJ, założone w 2010 roku. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny: publikują w nim doktoranci szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

,,Monografia…” ukazuje się raz w roku w dwóch tomach w formie papierowej oraz elektronicznej na portalu Academic Journals. Artykuły publikowane na łamach czasopisma muszą być powiązane z konkretnym tematem lub hasłem przewodnim tomu. Teksty poddawane są procedurze recenzowania przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora, ponadto informuje się, że Redakcja zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania antyghostwritingowe.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu w „Monografii…” proszone są o nadsyłanie materiałów w języku polskim lub angielskim. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Materiały powinny być opatrzone streszczeniem w języku polskim i angielskim, słowami kluczowymi, bibliografią dzieł cytowanych oraz notą o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym.

kontakt: monografia.tduj@gmail.com

adres redakcji: ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków