Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Patronat Prezesa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O patronacie

O patronacie

Patronat Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ to nowa możliwość dla środowiska doktoranckiego, mająca na celu promowanie działalności doktorantów. Może on obejmować różnorodne przedsięwzięcia, w szczególności organizowane przez doktorantów lub dla doktorantów. Formuła ta zastąpiła w 2024 roku dotychczasową, "nieformalną" praktykę patronatu i jest obecnie jedyną formą uzyskania formalnego poparcia TD UJ dla organizowanego wydarzenia.

Co zyskuje wydarzenie objęte Patronatem?

Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ wiąże się z możliwością wnioskowania przez organizatora o:

  • promocję przedsięwzięcia w kanałach informacyjnych Towarzystwa Doktorantów UJ (strona internetowa, strona na Facebooku, konto na Instagramie) – w sposób ustalony z organizatorem wydarzenia;
  • pozyskanie gadżetów promocyjnych Towarzystwa Doktorantów UJ (w liczbie i charakterze ustalonym przez Towarzystwo Doktorantów w porozumieniu z organizatorem);
  • czynną bądź bierną obecność przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ w wydarzeniu.

Obowiązki organizatora wydarzenia

Ze strony organizatora wydarzenia objęcie przedsięwzięcia patronatem Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ wiąże się z obowiązkiem zamieszczania informacji o patronacie Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ oraz logo Towarzystwa Doktorantów UJ w publikowanych materiałach promocyjnych.

 

Uzyskanie Patronatu Prezesa Towarzystwa Doktorantów UJ nie przewiduje uzyskania wsparcia finansowego dla organizowanego wydarzenia. Wsparcie finansowe może zostać udzielone wyłącznie w drodze konkursu na dofinansowanie działalności naukowej doktorantów, który regulują odrębne przepisy (tutaj).