W ramach obchodów 650-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego Towarzystwo Doktorantów UJ przygotowało cykl wydarzeń, które pokażą miejsce doktorantów w historii naszej Alma Mater.

Pierwszym wydarzeniem będzie zakopanie Kapsuły Czasu.

9 maja o 15:00 na Kampusie UJ zakopiemy Kapsułę, zawartość której pokazuje, czym jest dla nas teraźniejszość, a za 30 lat pokaże, co będzie naszym najpiękniejszym wspomnieniem z doktoranckiego życia na UJ. O konserwację materiałów znajdujących się w Kapsule i o odpowiednie ich przygotowanie do przetrwania próby czasu zadba Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych działający na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z Kapsułą Czasu związana jest publikacja 'Nauka prowadzi w przyszłość'. Publikacja ta to zbiór najciekawszych artykułów popularyzujących naukę i napisanych przez doktorantów i doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. To inicjatywa, która uchyla rąbka tajemnicy i w przystępny sposób opowiada o badaniach z różnych dziedzin nauki.

Kulminacyjnym punktem obchodów 650-lecia UJ będzie wernisaż fotografii 'Uniwersytet Jagielloński w obiektywie doktoranta', który odbędzie się już 9 maja w klubie RE przy ul. św. Krzyża 4 o 17:00. Na wernisażu zaprezentowane zostaną fotografie wyłonione drogą konkursu spośród zdjęć nadesłanych przez doktorantów UJ. Po oficjalnej części przejdziemy do ludycznych metod obchodzenia świąt najważniejszych.

Regulamin konkursu fotograficznego Towarzystwa Doktorantów UJ

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Doktorantów UJ.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być również absolwenci studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 4. W konkursie mogą brać udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy.
 5. Konkurs rozpoczyna się 17 marca. Termin nadsyłania zdjęć upływa 1 maja 2014 r.
 6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 9 maja 2014 r.
 7. Konkurs rozstrzyga 5 osobowe Jury w którego skład wchodzi jeden samodzielny pracownik naukowy UJ oraz czterech doktorantów wybranych przez Radę TD UJ.
 8. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie
 9. W konkursie przewidywane są nagrody: za zajęcie I, II, III miejsca, wyróżnienie Jury oraz nagroda publiczności przyznawana przez fanów na facebookowym profilu TD UJ.
 10. Nagroda publiczności nadawana jest po podsumowaniu głosowania internetowego, które będzie miało miejsce na stronach Towarzystwa Doktorantów UJ
 11. Wybrane zdjęcia zostaną wydrukowane i zaprezentowane podczas wystawy zdjęć z okazji jubileuszu 650-lecia UJ oraz zaprezentowane na stronie TD UJ i profilu na Facebooku.
 12. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z posiadaniem pełni praw do jego wykorzystania.
 13. Uczestnik konkursu powinien również posiadać zgodę osób występujących na fotografiach na rozpowszechnianie i wykorzystanie ich wizerunku w ramach konkursu, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wykorzystywaniem ich w wydawnictwach i działalności organizatora (działalności nie przynoszącej zysków).
 14. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych.
 15. Wraz z nadesłanymi pracami niezbędne jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 16. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją zasad konkursu.
 17. Uczestników nie obowiązuje limit nadsyłanych zdjęć
 18. Nadsyłane zdjęcia nie muszą być aktualne (czyt. dotyczące wyłącznie bieżących wydarzeń) -- mogą dotyczyć dowolnych miejsc, okoliczności, itp. związanych ze studiami doktoranckimi.
 19. Mogą być nadsyłane prace nagradzane w innych konkursach chyba, że regulamin tamtych konkursów stanowił inaczej.
 20. Nadesłanie prac niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami skutkuje usunięciem z konkursu. O naruszeniu zasad decyduje Organizator.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie urządzeń służących przesyłaniu zdjęć. Przyjęcie fotografii wiąże się z wysłaniem informacji zwrotnej przez Organizatora.
 22. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Towarzystwo Doktorantów UJ. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników

Fotografie wraz z kartą zgłoszeniową należy wysyłać na adres komisja.kultury.tduj@gmail.com.

pobierz kartę zgłoszeniową

9 maja o 15:00 Towarzystwo Doktorantów UJ zakopie swoją Kapsułę Czasu. W kapsule znajdą się zdjęcia doktorantów, artykuły popularnonaukowe dotyczące wszystkich dziedzin nauki i materiały zaproponowane przez doktorantów na profilu TDUJ na Facebooku.

Regulamin konkursu na publikację popularnonaukową Towarzystwa Doktorantów UJ

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Doktorantów UJ
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być również absolwenci studiów doktoranckich na UJ.
 4. Konkurs rozpoczyna się 17 marca. Termin nadsyłania artykułów upływa 1 kwietnia 2014r.
 5. Konkurs na publikację dotyczy artykułów o charakterze popularnonaukowym, nie przekraczających objętością 3 stron znormalizowanego maszynopisu (5400 znaków ze spacjami) o tematyce popularyzującej zainteresowania badawcze lub badania prowadzone przez doktoranta UJ/absolwenta studiów doktoranckich na UJ.
 6. Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji zapadnie nie dalej jak 5 kwietnia.
 7. Konkurs rozstrzyga 5-osobowe Jury w którego skład wchodzi jeden samodzielny pracownik naukowy UJ oraz czterech doktorantów wybranych przez Radę TD UJ.
 8. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 9. Wybrane artykuły zostaną wydrukowane i zaprezentowane w publikacji przygotowanej przez TD UJ.
 10. Za opublikowany tekst Autor otrzyma honorarium w wysokości 100 zł (w formie gotówkowej lub bezgotówkowej).
 11. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z posiadaniem pełni praw do jego wykorzystania.
 12. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z akceptacją zasad konkursu.
 13. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Towarzystwo Doktorantów UJ. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.

Pytania i wątpliowści oraz artykuły nadsyłać należy na adres krol.magdalena@yahoo.com.

Finałowym elementem uczczenia jubileuszu będzie przygotowana przez Towarzystwo Doktorantów UJ publikacja „Kartki z kalendarza". Przygotowania do wydania publikacji zaczynają się w kwietniu. Doktoranci będą mogli nadsyłać historie związane ze studiowaniem na Uniwersytecie Jagiellońskim i informacje o najważniejszych – ich zdaniem – wydarzeniach związanych z uczelnią. Kapituła konkursu wyłoni 20 najciekawszych tekstów, których autorzy otrzymają nagrody finansowe. Książka zostanie zaprezentowana w październiku na corocznym spotkaniu „ABC Doktoranta".

 

Regulamin konkursu na wydarzenie z historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Doktorantów UJ.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być również absolwenci studiów doktoranckich na UJ.
 4. W konkursie mogą brać udział członkowie Rady TD UJ.
 5. Konkurs rozpoczyna się 14 lipca 2014r. Termin nadsyłania artykułów upływa 15 sierpnia 2014r.
 6. Konkurs na wydarzenie dotyczy artykułów popularnonaukowych opisujących ważne lub wyraziste, dowolnie wybrane wydarzenie z historii UJ, nie przekraczających objętością strony znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami).
 7. Decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji zapadnie do 16 sierpnia.
 8. Konkurs rozstrzyga 3-osobowe Jury w którego skład wchodzi jeden samodzielny pracownik naukowy UJ oraz dwóch doktorantów wybranych przez Radę TD UJ.
 9. W przypadku zbyt małej liczby nadesłanych artykułów Jury może zadecydować o odwołaniu konkursu.
 10. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 11. Wybrane artykuły zostaną wydrukowane i zaprezentowane w publikacji przygotowanej przez TD UJ.
 12. Nagrodą pieniężną wysokości 80 zł zostanie nagrodzonych 20 najlepszych artykułów.  
 13. Prace konkursowe należy składać w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .odt) na adres poczty elektronicznej podany w regulaminie. Przedkładana na konkurs praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, a także nazwą wydziału, w którym autor odbywa lub ukończył studia doktoranckie.
 14. Nadesłanie artykułu/zdarzenia jest równoznaczne z posiadaniem pełni praw do jego wykorzystania.
 15. Nadesłanie artykułu jest równoznaczne z akceptacją zasad konkursu.
 16. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Towarzystwo Doktorantów UJ. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników.
 17. Artykuły należy nadsyłać na adres dukala.karolina@gmail.com.