Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Świadczenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akademiki

Nasze Towarzystwo dysponuje wolnymi miejscami w pokojach jedno i dwuosobowych w Domu Doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej 19b. O przydziale miejsc decyduje Rada TD UJ w oparciu o rekomendację Komisji ds. Pomocy Materialnej TD UJ, a od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej.


Cały proces związany z ubieganiem się o dostępne pokoje odbywa się elektronicznie poprzez platformę USOS. Wyjątek stanowią prośby o przydział pokoju jednoosobowego, do którego należy dołączyć wymaganą we wniosku dokumentację. 


Istnieje również możliwość otrzymania przydziału dla małżonka lub dziecka doktoranta. Pierwszeństwo w takim wypadku mają doktoranci, których małżonek jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub małżeństwa sprawujące opiekę nad dziećmi.


Miejsce w Domu Doktoranta można otrzymać w trakcie trwania roku akademickiego, co warunkowane jest złożeniem odpowiedniego wniosku oraz zwolnieniem przydziału przez innego doktoranta.

E-mail: kpm-doktoranci@uj.edu.pl